Ultraljudsbehandling för drogtester och drogpotensanalys

Ultraljud homogenisering och extraktion är en vanlig provberedningsteknik före läkemedelsanalys, t.ex. för kvalitetstester, utvärdering av råvaror och potenstester. Sond-typ ultrasonicators används ofta för frisättning av aktiva substanser såsom API, bioaktiva växtföreningar och andra ämnen.

Pre-analytcial provberedning i drogtestning med ultraljud

Ultrasonicator UP200Ht (200 watt, 26kHz) med microtip S26d2 för beredning av biologiska proverDrogpotenstest är nödvändigt för att bestämma hur mycket av en aktiv förening som finns i ett läkemedelsprov. Läkemedelsanalys och läkemedelspotenstestning används inom farmakologi, toxikologi och kriminalteknik. På grund av specificitet och effektivitet är högpresterande vätskekromatografi (HPLC) den vanligaste metoden vid analys av läkemedelsstyrka.
Huvudskillnaden mellan analys och styrka är att en analys är testning av ett material för att bestämma dess ingredienser och kvalitet medan styrka är mängden läkemedel som krävs för att få en effekt vid dess maximala intensitet. Användning av dessa två termer, analys och styrka, är vanliga inom biokemi och farmakologi.
Ultraljud appliceras före potensanalys och analyser för att frigöra bioaktiva ingredienser eller aktiva farmaceutiska ingredienser (API: er) från en matris. Ultraljud kan extrahera målföreningar från växtmaterial (t.ex. löv, rötter etc.) eller lösa upp en farmaceutisk doseringsform såsom tabletter för att göra den aktiva ingrediensen tillgänglig för efterföljande analys.

Informationsförfrågan
Notera vår Integritetspolicy.


Ultraljud lab dismembrators UP100H och UP400St för provberedning (homogenisering, extraktion) före läkemedelsscreening och läkemedelspotensanalys.

Ultraljud Homogenisatorer UP100H (100 watt) och UP400St (400 watt) för föranalytiska provberedningssteg såsom homogenisering och extraktion.

Ultraljud Terpene Utvinning från Humle: Ultraljud utvinning utförs med Hielscher UP100H isolera caryophyllene och andra terpener från humle kottar.

Ultraljud Terpene utvinning av humle med UP100H

Video miniatyr

Steg-för-steg-protokoll för läkemedelsanalys

Provberedning är ett viktigt steg i läkemedelsanalys och drogpotenstestning och involverar flera steg för att säkerställa exakta och reproducerbara resultat. Följande är de allmänna stegen som är involverade i provberedning före läkemedelspotensanalys:

  1. Provsamling: Det första steget är att samla in ett lämpligt prov av läkemedelsprodukten, som kan vara antingen i fast, flytande eller halvfast form. Det är viktigt att se till att provet är representativt för hela satsen och lagras och hanteras korrekt för att bibehålla dess kvalitet och stabilitet.
  2. Provhomogenisering: Provet bör homogeniseras för att säkerställa att läkemedlet fördelas jämnt över provet. Detta steg är kritiskt för fasta och halvfasta prover. Ultraljud är en mycket effektiv och pålitlig homogeniseringsmetod och används därför ofta i provberedning. Läs mer om tillämpningen av ultraljudshomogenisatorer för provberedning!
  3. Om målsubstansen är instängd i en cellulär matris (t.ex. växtmaterial, cellvävnad) måste ämnet frigöras innan en analytisk mätning eller analys kan utföras. Ultraljud utvinning är den överlägsna tekniken för att göra instängda ämnen tillgängliga för insamling och analys. Läs mer om ultraljud utvinning av bioaktiva föreningar!
  4. Minskning av provstorlek: Nästa steg är att minska provvolymen till en lämplig mängd för analys. Detta kan uppnås genom att väga en del av provet eller genom att använda en provdelare.
  5. Provutspädning: Om provkoncentrationen är för hög kan den behöva spädas för att den ska hamna inom analysens linjära intervall. Det använda spädningsmedlet bör vara lämpligt för läkemedlet och analysmetoden som används.
  6. Alikvotering av prov: Det utspädda provet bör alikvoteras i enskilda portioner för att säkerställa att samma mängd prov används för varje test. Detta steg hjälper till att minska variationen mellan analyser och förbättra reproducerbarheten.
  7. Provlagring: De alikvoterade proverna bör förvaras under lämpliga förhållanden, såsom kylning eller frysförvaring, för att bibehålla sin stabilitet tills de är redo att analyseras.

Dessa steg är allmänna riktlinjer för provberedning och kan variera beroende på det specifika läkemedlet och analysmetoden som används. Det är viktigt att följa instruktionerna från analystillverkaren för att säkerställa korrekta och tillförlitliga resultat.

UP200St TD_CupHorn för den indirekta ultraljudsbehandling av prover

UP200St-CupHorn för indirekt ultraljudsbehandling av prover

Hur främjar ultraljud isoleringen av bioaktiva föreningar från växtmaterial?

Bioaktiva föreningar såsom terpener, cannabinoider eller flavonoider kan isoleras från växter med hjälp av en ultraljudsbaserad process som kallas ultraljud utvinning, vilket innebär behandling av en uppslamning bestående i marken växtmaterial i ett lösningsmedel (t.ex. alkohol, vatten, vattenhaltig etanol, hexan etc.) med hög effekt ultraljud. Applicera intensiv ultraljud till en vätska eller uppslamning resulterar i generering av akustisk kavitation. Fenomenet akustisk kavitation kännetecknas av lokalt förekommande mycket energitäta förhållanden med mycket höga tryck- och temperaturskillnader samt flytande strålar och skjuvkrafter. I detta energitäta fält perforeras och bryts cellväggarna upp så att intracellulärt material släpps ut i det omgivande lösningsmedlet. Efter ultraljudsbehandling processen, målmolekylerna frigörs helt från den cellulära matrisen och flyter i lösningsmedlet. Genom isoleringstekniker som avdunstning eller destillation kan målsubstansen renas och bearbetas ytterligare vid behov.
Ultraljud utvinning används i produktionen av bioaktiva föreningar (t.ex. adaptogener, eteriska oljor, cannabis- & terpenrika produkter) för konsumtion som näringstillskott, livsmedelstillsatser och terapier samt vid analys av läkemedel.

Ultraljud utvinning och rening av fytokemikalier från växter: Bilden visar sond-typ ultrasonicator UP400ST, en Büchi vakuumfilter och rotor-förångare för utvinning av curcumin.

Extraktionsinställning för botanisk isolering: ultraljudsbild av sondtyp UP400St, Büchi vakuumfilter och rotor-förångare för extraktion av fytokemikalier.

Informationsförfrågan
Notera vår Integritetspolicy.


Ultraljud Lab homogenisatorer för provberedning före läkemedelsanalys

Hielscher Ultrasonics utvecklar, tillverkar och levererar högpresterande ultrasonicators för homogenisering och extraktion. Hielscher ultraljud homogenisatorer och extraktorer används i läkemedelsindustrin och näringstillskott tillverkning i produktion och kvalitetsbedömning. Ultraljud homogenisatorer används också för provberedning i drogtester inklusive screening för olagliga ämnen i droger, förfalskade droger och mänskliga prover.
Med funktioner som exakt amplitudreglering, automatisk dataprotokoll och webbläsarfjärrkontroll möjliggör Hielscher ultrasonicators en mycket standardiserad provberedning.

Tabellen nedan ger dig en indikation på den ungefärliga bearbetningskapaciteten hos våra ultraljudssystem från kompakta handhållna homogenisatorer och MultiSample Ultrasonicators till industriella ultraljudsprocessorer för kommersiella tillämpningar:

batch Volym Flödeshastighet Rekommenderade Devices
olika injektionsflaskor och kärl n.a. Cuphorn
Multi-well / mikrotiter plattor n.a. UIP400MTP
10 vials à 0,5 till 1,5 mL n.a. VialTweeter på UP200St
0.01 till 250mL 5 till 100mL/min UP50H
0.01 till 500mL 10 till 200 ml / min UP100H
10 till 1000 ml 20 till 200 ml/min Uf200 ः t
10 till 2000 ml 20 till 400 ml / min UP400St

Kontakta oss! / Fråga oss!

Be om mer information

Använd formuläret nedan för att begära ytterligare information om ultraljudprocessorer, applikationer och pris. Vi kommer gärna att diskutera din process med dig och att erbjuda dig ett ultraljudssystem som uppfyller dina krav!

Observera att våra Integritetspolicy.


Denna video visar 200 watt ultraljud cuphorn för spridning, homogenisering, extrahera eller avgasning av laboratorieprover.

Ultraljud Cuphorn (200 watt)

Video miniatyr

Ultraljud hög skjuvning homogenisatorer används i labb, bänk-top, pilot och industriell bearbetning.

Hielscher Ultrasonics tillverkar högpresterande ultraljudshomogenisatorer för blandning av applikationer, spridning, emulgering och utvinning på labb, pilot och industriell skala.Litteratur / Referenser


Högpresterande ultraljud! Hielschers produktsortiment täcker hela spektrumet från den kompakta labb ultrasonicator över bänkenheter till fullindustriella ultraljudssystem.

Hielscher Ultrasonics tillverkar högpresterande ultraljud homogenisatorer från Labb till industriell storlek.


Vi diskuterar gärna din process.

Låt oss komma i kontakt.