odtlačok & copyright

odtlačok

Hielscher Ultrasonics GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Oderstr. 53
D-14513 Teltow, Nemecko
Tel .: +49 3328 437 3
fax: +49 3328 437 444
e-mail: info@hielscher.com
Výkonný riaditeľ: Thomas Hielscher
Obchodný register Potsdam: HRB 19012
DPH-No. (§27a UStG): DE 814 563 028

Právne upozornenie

Spoločnosť Hielscher Ultrasonics GmbH poskytuje informácie zverejnené na tejto webovej stránke na základe nasledujúcich právnych oznámení

Kontaktujte nás a získajte viac informácií o našich ultrazvukových produktoch.

© Copyright 2008 – 2021 Hielscher Ultrasonics GmbH. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafika, zvukové stopy, video a animačné údaje, ako aj ich zloženie alebo rozloženie sú chránené autorskými právami a inými ochrannými zákonmi. Ich obsah sa nesmie kopírovať na komerčné alebo iné účely, ani sa nesmie zobrazovať na iných webových stránkach, a to ani v upravenej verzii. Umiestnenie hypertextových odkazov na webovú stránku Hielscher Ultrasonics je povolené len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hielscher Ultrasonics GmbH. Chceli by sme zdôrazniť, že niektoré obrázky zobrazené na webových stránkach Hielscher Ultrasonics sú autorské práva tretích strán.

ochranná známka

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky zobrazené na webových stránkach Hielscher Ultrasonics sú chránené autorskými právami.

Práva na používanie

Duševné vlastníctvo poskytované na webových stránkach Hielscher Ultrasonics, ako sú patenty, ochranné známky a autorské práva, je chránené. Žiadne povolenie ani licenciu na používanie duševného vlastníctva neposkytuje webová stránka spoločnosti Hielscher Ultrasonics.

dementi

Webové stránky spoločnosti Hielscher Ultrasonics boli vyslané s maximálnou starostlivosťou. Obsah poskytovaný na týchto webových stránkach slúži výlučne na účely poskytovania informácií a právne nezáväzný. Pred použitím produktu nijakým spôsobom overte informácie. Záväzné vyhlásenia je možné vykonať len na základe predchádzajúcej žiadosti. Spoločnosť Hielscher Ultrasonics GmbH je zodpovedná za úmyselné škody a hrubú nedbanlivosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok a len za výslovné záruky, ktoré spoločnosť Express Hielscher Ultrasonics GmbH výslovne vydala. V prípadoch menšej nedbanlivosti spoločnosť Hielscher Ultrasonics GmbH zodpovedá iba v prípade porušenia povinnosti, ktorou sa výška nároku na náhradu obmedzuje na predvídateľné škody. Pri odkazovaní na internetové stránky alebo na obsah tretích strán (odkazy) spoločnosť Hielscher Ultrasonics nepreberá zodpovednosť za obsah prepojených stránok. Prístupom k týmto odkazom opustíte informačnú oblasť firmy Hielscher Ultrasonics GmbH. Informácie poskytnuté tretími stranami môžu mať rôzne politiky prípustné, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov.

Zmena služby a podmienky používania

Spoločnosť Hielscher Ultrasonics GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť, obmedziť alebo zmeniť službu alebo jej časti. Povaha internetu vyžaduje, aby sme z času na čas upravili naše podmienky používania. Z tohto dôvodu dodržujte aktuálne verzie podmienok používania.
Rozhodné právo:
Pre používanie služieb a Všeobecné podmienky používania s výnimkou kolíznych noriem sa nemecké právo vzťahuje výlučne.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 10. október 2013

Hielscher Ultrasonics je záväzok k súkromiu

Prečítajte si prosím naše úplné aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov tu!