Нашата социална отговорност

Hielscher Ultrasonics и семейството Hielscher са силно ангажирани със социалната отговорност в бизнес и личния живот. За нас корпоративната социална отговорност (КСО) означава да водим бизнес етично и чувствително към социални, културни, икономически и екологични проблеми.
Като част от това етично поведение в деловия и личния живот, Hielscher подкрепя хуманитарните организации на НПО в тяхната работа.
Горди сме да подкрепим следните организации: