Ultraljud spray pyrolys

 • Ultraljud spray pyrolys (USP) är en av de viktiga tekniker för att syntetisera nano material och att belägga substrat med tunn film beläggningar.
 • Ultraljud sprutning och atomisering möjliggör full processtyrning vilket resulterar i homogen hög kvalitet produktion.
 • Ultraljud spraypyrolys utmärker konventionella tekniker, e.g. CVD av sin homogena fördelning och dess kostnads effektivitet.

Ultraljud spray pyrolys

Ultraljud spray pyrolys (USP) är en enkel aerosol syntetisk teknik som används i stor utsträckning för syntesen av Nano-material som tunna filmer eller nanopartiklar. På grund av dess enkel genomförbarhet, Flexibilitet och kostnads effektivitetär USP-metoden ett viktigt alternativ till den kemiska ång nedfallet (CVD). Prekursorer för ultraljud spraypyrolys är ofta beredda via Sol-gel rutt. Sammansättningen av syntetiserade Nano-partiklar eller filmen kan enkelt ändras via förändringar av bearbetnings parametrarna. Ultraljud spray pyrolys ger dig fullständig kontroll de viktigaste process parametrarna såsom:

 • ultraljud amplitud
 • prekursorlösning
 • prekursorsammansättning/viskositet
 • Flödeshastighet
 • temperatur vid nedfall
 • substrat temperatur

Detta gör ultraljud spraypyrolys en intressant teknik för att tillverka Tät och Porös partiklar och tunn Films beläggningar.

Ultraljud spray pyrolys för syntes av nanopartiklar

När nanopartiklar syntetiseras via ultraljud spraypyrolys, organiska och oorganiska salter kan användas som föregångare för beredning av metalliska, oxidic och komposit nano pulver. Föregångaren lösningen är ultraljud finfördelade innan den fina stora droplet dimma går in i ugnen, där termisk nedbrytning av materialet sker.
USP syntetiserade pulver kan delas i tre grupper:

 1. Metaller, t ex au, AG, Co, Cu, Zn, ni, Fe
 2. Oxider, e.g. TiO2, ZnO, Al2den3Ruo2
 3. Komposit material med delvis kärnskal struktur, t ex CuNi, FeCo, NiCo, RuO2/TiO2, La 0.6 SR 0.4 CoO3, C/LiFePO4, Au/TiO2, AG/TiO2

Ultraljud vibrationer som genereras av Hielscher ultraljudsljudare UP200St med spray sonotrode S26d18S används för att spraya och nebulisera finstora droppar.

Hielscher Ultraljud Nebulizing / Sprutning med HJÄLP av UP200St

Ultraljud spray pyrolys för tunn Films beläggningar

Via ultraljud spray pyrolys flerskiktsbeläggning kan produceras, vilket är av särskilt intresse för beredning av funktionellt graderade filmer. Genom att ändra prekursorlösningen kan kompositionen och funktionaliteten hos tunn Films beläggningen enkelt och precist modifieras.

Ultraljud spray pyrolys är en effektiv teknik för att syntetisera nanopartiklar och att deponera dem som tunn film beläggningar. (Klicka för att förstora!)

Ultraljud sprutmunstycke

Informationsförfrågan
Notera vår Integritetspolicy.


Ultraljud spray pyrolys

 • täta eller porösa partiklar
 • hög enhetlighet
 • fullständig processtyrning
 • Reproducerbarhet
 • utbytbara prekursorer
 • complexe substrat
 • Skalbarhet
 • enkel hantering
 • icke-igensättning
 • säker drift
 • mycket kostnads effektivt

Kontakta oss / Fråga mer

Prata med oss ​​om dina behandlingsbehov. Vi kommer att rekommendera den mest lämpliga inställningar och processparametrar för ditt projekt.

Observera att våra Integritetspolicy.