Icke-förstörande spricka upptäckten vid ultraljud-Thermography

  • Ultraljud-upphetsad termografi är en överlägsen metod för detektion av sprickor i trä brädor, paneler och ytor.
  • Ultraljud termografi ger en mycket noggrann, exakt och snabb detektering utan att förstöra det inspekterade materialet.
  • Som icke-förstörande detektions metod, överträffar ultraljud termografi den on-line termografi i noggrannhet.

Spricka och fel detektering med ultraljud termografi

Fördelar med ultraljud termografi upptäckt:

  • Hög noggrannhet och precision
  • Snabb inspektion (på några sekunder eller mindre)
  • Djup inspektions intervall
  • Oförstörande provning

Termografi metoder är baserade på infraröd teknik och kan ge data om under ytan struktur av ett material genom att observera skillnader i termisk emission från ytan med hjälp av infraröda kameror för att registrera data. Utsläppet beror på värme ledning i materialet. Beroende på hur värme överföringen genereras, är termografi metoder indelade i passiva och aktiva. Vid aktiv termografi kan värme överföring initieras genom extern energiexcitation med hjälp av elektro magnetisk strålning eller ultraljud och är beroende av fysikaliska egenskaper hos materialet såsom värmeledningsförmåga och diffusivitet, densitet, fukthalt Etc. Om en defekt under ytan har bättre isolerande egenskaper än resten av materialet, fungerar defekten som ett hinder för värme överföringen, så att emissiviteten från ytan ovanför defekten är högre (Meinlschmidt, 2005).

Ultraljud enheten UIP1000 användes för att upptäcka brister och sprickor i träkonstruktioner. [Popovic D. (2015): Crack Detection och klassificering av Oak Lamellas använda online och ultraljud upphetsad termografi. Examens arbete 2015 ]

Ultraljud-upphetsad termografi experimentell inställning – Forskning av D. Popovic 2015

Ultraljud-upphetsad termografi (UET) är en variant av vibro-termografi (Maldague 2001). Till skillnad från de flesta termografi metoder, ultraljud-upphetsad termografi är en kontakt metod. En sonotrode förs in i fysisk kontakt med en testbit för att excitera objektet med en mekanisk våg. Värme genereras lokalt i sprickor och/eller andra dis bindningar av friktion där en direkt omvandling av mekanisk till termisk energi uppstår (Maldague 2001). Den initierade värme överföringen resulterar i värme emission från objektets yta. En lokal temperaturhöjning nås inom millisekunder och avbildas av en infraröd kamera som en ljus IR-källa på en mörk bakgrund. (Cho et al. 2007).

Ultraljud enheten UIP1000hd används för ultraljud-upphetsad termografi.

ultraljudsanordning UIP1000hdT (1kW, 20kHz)

Informationsförfrågan
Notera vår Integritetspolicy.


Ultraljud-Exited termografi för icke-förstörande detektering av sprickor och dis bindningar i trä konstruktioner. [Referens: Popovic D.; Mer från meinlschmidt P.; Plinke B.; Dobic J.; Hagman O. (2015): Crack Detection och klassificering av Oak Lamellas använda online och ultraljud upphetsad termografi. Pro LIGNO, 11 (4): 464-470.]

Jämförelse av noggrannhet och precision med fel marginaler för de två metoderna, on-line och ultraljud termografi. Forskning av Popovic et al. 2015.

Kontakta oss! / Fråga oss!

Använd formuläret nedan om du vill begära ytterligare information om ultraljud homogenisering. Vi ska vara glada att kunna erbjuda dig ett ultraljud system som uppfyller dina krav.

Observera att våra Integritetspolicy.


Litteratur / Referenser