BIOMAN – Ultraljud för bio massa uppslutning

  • Energi producerad från biogas är en av de viktigaste förnybara resurserna och är betingad av en tillförsel av substrat och avfalls material som är förenlig med ansvarsfull användning av åkermark och säker livsmedels-och foder produktion.
  • BIOMAN är ett EU-finansierat projekt för utredning av flera fysikaliska och enzymatiska förbehandlings strategier och teknik för bio gas anläggningar.
  • Power ultraljud är en beprövad metod för att förbättra mat smältningen av bio massa och därmed öka biogas avkastningen avsevärt.
Ultraljudsbehandling är en beprövad förbehandling för att förbättra mat smältningen av bio massa

Biogas produktion med reinjektionsloop

BIOMAN

Biologiskt avfall som gödsel och restprodukter från jordbruket erbjuder en riklig resurs för produktion, i Europa och i hela världen. Eftersom dessa substrat innehåller en hög mängd fibrer (5-80% torr substans halt) med låg metanpotential är de ekonomiska fördelarna för driften av en bio gas anläggning ofta för låga för att vara ekonomiskt lönsamma på grund av den låga biogas avkastningen per ton. För att förbättra biogas avkastningen har preterapier (t. ex. mekanisk, termisk, kemisk och biologisk) visat sig vara gynnsamma (Angelidaki & Ahring, 2000; Uellendahl m. fl., 2007). I Bioman-projektet unders öks ett behandlings koncept för re-Injection loop med målet att öka biogas avkastningen per ton bio massa, med en förutsättning att nyttan av behandlingen överstiger drifts kostnaderna för att säkerställa ekonomisk Hållbarhet.
BIOMAN kommer för en rad små och medel stora företag att utveckla fysiska och enzymatiska förbehandlings strategier och teknik för bio gas anläggningar. Detta kommer att göra det möjligt för konsortiemedlemmarna i SMF att ta fram kompletta lösningar på marknaden och göra det möjligt för jordbruks sektorn att driva bio gas anläggningar direkt på stall gödsel och halm.

Den Reinjection loop

"The Re-Injection loop" ́ är för att producera biogas från motsträviga låg energi substrat med en hög halt av lignocellulosa genom att kombinera en rad mekaniska och enzymatiska behandlingar, se figur 1. Nedskärningar, Ultra ljud och enzymatiska behandlingar är teknik som skall användas i re-Injection loop och kommer att tillämpas på pre-smält och avvattnas bio massa innan återcirkulering till biogas reaktorn och av nyckel fokus är den övergripande ekonomiska hållbarhet ( Uellendahl et al. 2013).

Bekräftelse

BIOMAN finansieras genom Europeiska unionens sjunde ramprogram som förvaltas av REA – Genomförande organet för forskning: (FP7/2007 – 2013) enligt bidrags avtalet N0 FP7-SME-2012, 315664, “BIOMAN”.

Kontakta oss! / Fråga oss!

Bitte beachten SIE Unsere Datenschutzerklärung.


Kontakta oss / Fråga mer

Prata med oss ​​om dina behandlingsbehov. Vi kommer att rekommendera den mest lämpliga inställningar och processparametrar för ditt projekt.

Observera att våra Integritetspolicy.Litteratur / Referenser

  • Uellendahl, H., Njoku, S.I., Kragelund, C., Ottosen, L., Ruiz, B. (2013). Stimulera ekonomin i gödselbaserade bio gas anläggningar. Proceedings of the International anaerob uppslutning symposium på BiogasWorld 2013, April 23-25, Berlin.
  • Angelidaki, I. och Ahring, B. K. (2000): metoder för att öka biogaspotentialen från den motsträviga organiska materien i gödsel. Vatten vetenskap & Teknik, 41 (3): 189-194.
  • Uellendahl H., Mladenovska, Z. och Ahring, B.K. (2007): våt oxidation av rå gödsel och gödsel fibrer: substrat egenskaper som påverkar förbehandling effektiviteten för att öka biogas avkastningen av gödsel. Proceedings 11: e världs kongressen om rötning, 23-27 september, 2007, Brisbane, Australien.

Fakta Värt att veta

Biogas består av en blandning av olika gaser som framställs genom nedbrytning av organiskt material i avsaknad av syre. Huvud komponenterna i biogas är metan (CH4) och koldioxid (CO2). Biogas kan framställas av råmaterial som jordbruks avfall, gödsel, kommunalt avfall, växtmaterial, avlopps vatten, grön avfall eller matsvinn. Det är en förnybar energi källa och i många fall utövar ett mycket litet koldioxid avtryck.
Eftersom metan, väte och kolmonoxid (CO) kan förbränmas eller oxideras med syre, används biogas som en förnybar energi källa. Denna energi används oftast som bränsle och för uppvärmnings ändamål eller det omvandlas via gas motor till elektricitet och värme.

Vi diskuterar gärna din process.

Låt oss komma i kontakt.