Mūsu sociālā atbildība

Hielscher Ultrasonics un Hielscher ģimene ir cieši saistītas ar sociālo atbildību uzņēmējdarbībā un personīgajā dzīvē. Mūsu korporatīvās sociālās atbildības (CSR) mērķis ir veikt uzņēmējdarbību ētiski un jutīgi pret sociālajiem, kultūras, ekonomiskajiem un vides jautājumiem.
Kā daļu no šīs ētiskās rīcības uzņēmējdarbībā un privātajā dzīvē, Hielscher savā darbā atbalsta humānās palīdzības NVO organizācijas.
Mēs esam lepni atbalstīt šādas organizācijas: