izdruka & Autortiesības

izdruka

Hielscher Ultrasonics GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Oderstr. 53
D-14513 Teltova, Vācija
Tālr .: +49 3328 437 3
fakss: +49 3328 437 444
e-pasts: info@hielscher.com
Vadītājs: Thomas Hielscher
Komercreģistrs Potsdamā: HRB 19012
PVN Nr. (UStG § 27a): DE 814 563 028

Juridisks paziņojums

Hielscher Ultrasonics GmbH sniedz informāciju, kas tiek atklāta šajā tīmekļa vietnē, pamatojoties uz šādiem juridiskajiem paziņojumiem

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu ultraskaņas produktiem.

© Copyright 2008 – 2021 Hielscher Ultrasonics GmbH. Visas tiesības aizsargātas. Visus tekstus, attēlus, grafikas, skaņas ierakstus, video un animācijas datus, kā arī to sastāvu vai izkārtojumu aizsargā autortiesību un citi aizsardzības likumi. To saturu nedrīkst kopēt komerciāliem vai citiem mērķiem, kā arī to nedrīkst parādīt pat modificētā versijā citās tīmekļa vietnēs. Hipersaišu ievietošana Hielscher Ultrasonics tīmekļa vietnē ir atļauta tikai ar Hielscher Ultrasonics GmbH iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Mēs vēlamies norādīt, ka daži attēli, kas parādīti Hielscher Ultrasonics tīmekļa vietnēs, ir trešo pušu autortiesības.

Preču zīme

Ja nav norādīts citādi, visas Hielscher Ultrasonics vietnēs attēlotās preču zīmes aizsargā autortiesības.

Lietošanas tiesības

Hielscher Ultrasonics tīmekļa vietnēs sniegtais intelektuālais īpašums, piemēram, patenti, preču zīmes un autortiesības, ir aizsargāts. Hielscher Ultrasonics mājas lapā nav atļauja vai licence intelektuālā īpašuma izmantošanai.

Atruna

Hielscher Ultrasonics mājas lapas ir ievietotas ar vislielāko centību. Šajās tīmekļa vietnēs sniegtais saturs ir vienīgais mērķis sniegt informāciju un juridiski nav saistošs. Lūdzu, pārbaudiet informāciju pirms tā izmantošanas jebkādā veidā. Iesaistošos pārskatus var iesniegt tikai pēc iepriekšēja pieprasījuma. Hielscher Ultrasonics GmbH ir atbildīga par apzinātu kaitējumu un rupju neuzmanību saskaņā ar Likumu par atbildību par atbildību un tikai par skaidri izteiktām garantijām, ko expressly issued by Hielscher Ultrasonics GmbH. Nelielas nolaidības gadījumā Hielscher Ultrasonics GmbH ir atbildīga tikai par pienākuma pārkāpumu, līdz ar to kompensācijas prasības apmērs ir ierobežots līdz paredzamajam zaudējumam. Atsaucoties uz interneta vietnēm vai trešo personu saturu (saites), Hielscher Ultrasonics neuzņemas atbildību par saistīto lapu saturu. Piekļūstot šīm saitēm, jūs atstājat Hielscher Ultrasonics GmbH informācijas zonu. Trešo personu sniegtai informācijai var būt atļautas atšķirīgas politikas, jo īpaši attiecībā uz datu aizsardzību.

Pakalpojuma maiņa un lietošanas noteikumi

Hielscher Ultrasonics GmbH patur tiesības jebkurā laikā paplašināt, ierobežot vai mainīt pakalpojumu vai tā daļas. Interneta būtība prasa laiku pa laikam pielāgot mūsu lietošanas noteikumus. Šī iemesla dēļ, lūdzu, ievērojiet lietošanas noteikumu pašreizējās versijas.
Piemērojamiem tiesību aktiem:
Pakalpojumu izmantošanai un vispārējiem izmantošanas noteikumiem, izņemot likumu kolīziju, Vācijas tiesību akti ir piemērojami tikai.

Spēles stāšanās datums: 2013. gada 10. oktobris

Hielscher Ultrasonics saistības pret privātumu

Lūdzu, izlasiet mūsu pilnīgi atjaunināto konfidencialitātes politiku šeit!