Ultraljud mini flöde cell

Vanligt vis intensivt ultraljud överförs till små volymer via en Titan sonotrode nedsänkt i vätskan. Denna metod är mycket effektiv men har bieffekt att det också finns kavitation på sonotrode, vilket resulterar i en liten förorening med fina Titan partiklar i mediet. Sådana tillägg måste undvikas om en hög renhets grad begärs som till exempel inom läkemedels industrin.

Särskild flödescell

För att lösa detta problem Hielscher Ultrasonics har utvecklats i samarbete med ETH Zürich en speciell flöde cell, som son ICA tes ett medium Indirekt men ändå med en mycket hög intensitet. I ett slutet system är mediet LED förorening-fri genom ett glasrör, har ingen kontakt med sonotrode eller med atmosfären. En vätska som omger glas röret levererar rätt process temperatur. Denna metod garanterar en hög reproducerbarhet.

Dmini Flow Cell schematiskt

I kombination med en specialdesignad ultraljud processor UIS250Dmini denna flöde cell kan användas i synnerhet för homogenisering, emulgerande, spridning, Deagglomerating eller för sönderfall av biologiska celler eller mikroorganismer. Flödes cellen lämpar sig för såväl laboratorier som för produktioner av små mängder och naturligtvis kan samma princip också realiseras i större skala.

Dmini schematisk 2

Begär mer information!

Använd formuläret nedan, om du vill begära ytterligare information om denna flödescell.

Observera att våra Integritetspolicy.Vi diskuterar gärna din process.

Låt oss komma i kontakt.