האחריות החברתית שלנו

Hielscher Ultrasonics והמשפחה Hielscher מחויבים מאוד אחריות חברתית בעסקים ובחיים האישיים. לנו, אחריות חברתית תאגידית (CSR) פירושה ניהול עסקים בצורה אתית ורגישות כלפי נושאים חברתיים, תרבותיים, כלכליים וסביבתיים.
כחלק מההתנהגות האתית הזו בחיים העסקיים והפרטיים, תומך היילשר בארגונים לא ממשלתיים הומניטריים בעבודתם.
אנו גאים לתמוך בארגונים הבאים: