Umsebenzi wethu wezenhlalakahle

U-Hielscher Ultrasonics nomndeni wakwaHielscher bazibophezele kakhulu ekuzibophezelweni komphakathi ebhizinisini nasekuphileni komuntu siqu. Kithina, umthwalo wezenhlalakahle wezenhlalo (CSR) kusho ukuqhuba ibhizinisi ngokuziphatha nangokuzwela ekubhekaneni nezindaba zomphakathi, ezamasiko, ezomnotho nezemvelo.
Njengengxenye yalokhu ukuziphatha ngokuziphatha emabhizinisini nasekuzimele, i-Hielscher isekela izinhlangano ze-NGO ezizimele emsebenzini wazo.
Siziqhenya ngokusekela izinhlangano ezilandelayo: