Ultrasonic Deagglomeration ʻo Silica Nanoparticles

Silica nanoparticles hange ko ʻita pea silica (e.g. Aerosil) ko ha additive ʻoku lahi hono fakaʻaongaʻi ʻi he ngaahi ngaueʻanga kehekehe. Koeʻuhi ke lava ʻo maʻu kakato ʻa e nanosilica ʻi he ngaahi ʻulungaanga fakamatelie ʻoku fie maʻu, kuo pau ke deagglomerated ʻa e silica nano mo tufaki ko ha ngaahi momoʻi meʻa pe ʻe taha. Kuo fakamoʻoniʻi ʻa Ultrasonic deagglomeration ko ha founga lelei mo falalaʻanga ke tufaki nanosilica uniformly ko ha ngaahi momoʻi meʻa kuo fakamovetevete ʻi hano fakamavaheʻi.

Nanosilica – Ngaahi ʻulungaanga mo e ngaahi polokalama

Silica powder with a beaker of water before ultrasonic dispersion.Silica (SiO2) pea tautautefito ki silica nanoparticles (SI-NSAME) ʻoku angamaheni ʻaki additives ʻi ha ngaahi ngaueʻanga lahi. ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi momoʻi meʻa Silica lalahi ha feituʻu lahi ʻaupito pea fakahaaʻi ha ngaahi ʻulungaanga makehe, ʻa ia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi ha ngaahi ngaueʻanga lahi ki ha ngaahi taumuʻa kehekehe. Hange ko ʻeni, ko e ngaahi koloa makehe ʻo e nano-siO2 ʻOku fakaʻaongaʻi ia kae lava ke fakamalohia (nano-) composites, sima mo e ngaahi naunau kehe. Ko e ngaahi sipinga ko ʻeni ʻoku nanosilica makatuʻunga coatings ʻoku ne ʻomi fireproof ngaahi koloa pe ipu sioʻata ʻoku ʻi ai e nanosilica ʻoku maʻu ai antireflective ngaahi koloa. ʻI he fale mo e ngaahi ngaue langa, silica fuu (microsilica) mo nanosilica ʻoku fakaʻaongaʻi ia ko ha naunau pozzolanic lahi ʻoku fakaʻaongaʻi ke fakaleleiʻi ʻaki e ngaue pea pehe ki he ngaahi koloa fakamisini mo tolonga ʻo e sima. ʻI he taimi ʻoku silica ai au mo nanosilica, ʻoku fakafehoanaki leva ʻa e faʻunga nano siO2 ʻOku malohi ange ʻa e pozzolan ʻi he kamataʻanga ʻi he kamataʻanga ʻi silica fuau talu mei nanosilica ʻomi ha feituʻu pau mo fineness lahi ange. ʻOku ʻomi ʻe he feituʻu lahi ange ha ngaahi saiti lahi ange ke tali ʻaki e sima pea tokoni ki ha microstructure sima kuo fakaleleiʻi ʻaki ʻene hoko ko ha nucleus. ʻOku toe lelei ange ʻa e kasa permeability, ko ha fakaʻilonga ki hono ʻai ke tolonga ange ʻa e sima, ʻa ia ʻoku toe fakamamafaʻi ʻaki ʻa e nano-silica ʻi hono fakafehoanaki ki he sima ʻoku ʻi ai ʻa e silica tukufakaholo.
ʻI he biomedicine mo e saienisi ʻo e moʻui, siO2 ʻOku fakatotoloʻi lahi ʻa e nanoparticles ki ha ngaahi founga kehekehe talu mei he feituʻu maʻolunga, biocompatibility lelei, mo tunable e lahi ʻo e nanosilica ʻoku ne ʻomi ha ngaahi founga kehekehe ʻo kau ai ʻa hono ʻomi ʻo e faitoʻo konatapu mo e theranostics.

Ultrasonication is a highly efficient and reliable technique for the deagglomeration and dispersion of nano-silica.

ʻOku fakahaaʻi ʻe he sati ʻa e lahi ʻo e tufakiʻanga naunau ʻo e nano-silica kimuʻa (Pikoʻanga lanumata) mo e hili ʻa e (Pikoʻanga kulokula) ultrasonic movetevete.

Kole 'a e fakamatala
Fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.


The UIP2000hdT is a powerful ultrasonic disperser used for the deagglomeration of nano-silica with high solid loads.

Nano-silica slurries – ʻi he maʻulalo ki he kavenga malohi ʻaupito – ʻe lava ke reliably fakamovetevete hono fakaʻaongaʻi ʻo e ultrasonication. ʻOku fakaʻaliʻali ʻe he fakatataa ʻa UIP2000hdT ʻi ha kulupu (batch) foaki.

Ultrasonic Deagglomeration mo e fakamovetevetea ʻo Nano-Silica

ʻOku makatuʻunga ʻa e tefitoʻi moʻoni ngaue ʻo ultrasonic deagglomeration mo e fakamovetevetea ʻi he ngaahi nunuʻa ʻo ultrasonically cavitation, scientifically ʻiloa ko e cavitation. ʻE lava ʻe hono fakaʻaongaʻi ʻo e malohi lahi, fakaʻata ʻi he huhuʻa pe slurries ʻo fakatupu ha cavitation mo ha ngaahi tuʻunga fakatuʻutamaki, ʻa ia ʻoku hoko fakalotofonua ko ha teke malohi mo e mafana ʻo e ʻea, pea microstreaming ʻaki ha ngaahi vakapuna huhuʻa ʻo aʻu ki he 280m/s. ʻOku fakatupu ʻe he ngaahi ola fakatuʻasino mo fakamisini ko ʻeni ʻo ultrasonic cavitation ʻa e kihiʻi konga siʻi pea pehe ki he fakamamahi ʻo e ngaahi momoʻi meʻa Inter foʻi fakatuʻutamaki naʻe. ʻOku hanga ʻe he ngaahi malohi malohi ko ʻeni ʻo e ultrasonic/cavitation ʻo ʻai sonication ha founga lelei mo falalaʻanga ki he deagglomeration mo e fakamovetevetea ʻo e ngaahi momoʻi meʻa nano ʻo hange ko nano-silica, nanotubes mo ha ngaahi naunau kehe nano.

Ultrasonic deagglomeration and dispersion of nano-silica results in uniformly distributed SiO2 nanoparticles

Lahi ʻo e ultrasonically deagglomerated nano-silica (fakaʻaongaʻi ʻo e Hielscher UP400St ultrasonicator) ʻi he vai ʻo e (a) 1 uat%, (e) 2 uat%, (f) 5 wt%, mo e (h) 10 Uat% Aerosil 200 ʻi ha taimi kehekehe.
Ako mo ha kalafi: Vikash 2020.

Ultrasonic ngaue ʻa Silica mo ha Concentrations malohi ʻaupito pea ʻi Viscous viviku

Kuo ʻosi faingataʻa ʻa e nanoparticles dispersing ʻi he concentrations maʻulalo talu mei he ngaahi malohi ʻo e kemikale hange ko e ionic haʻi, covalent haʻi, fakapaaki ʻo e ngaahi haʻi, mo e Veni Der Waals kuo pau ke ikunaʻi ʻa e ngaahi fengaueʻaki. ʻI he fakautuutu ko ia e tokanga ʻa e nanoparticles, e.g., nano-silica, ʻoku toe tupulaki foki mo e fengaueʻaki ʻa e kemikale ʻi he vahaʻa ʻo e nanoparticles. ʻOku ʻuhinga ʻeni ʻoku mahuʻinga ʻa e founga ʻo e fakamovetevetea malohi kae lava ke maʻu ha ngaahi ola lelei mo taimi loloa. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e Ultrasonic dispersers ko ha founga falalaʻanga mo ʻaonga ʻaupito, ʻa ia ʻoku faingofua ke ngaue slurries ʻaki ʻa e viscosities maʻolunga pea aʻu ʻo pastes ʻaki ha concentrations ʻoku fefeka ʻaupito. ʻOku hanga ʻe he malava ko ia ke ngaue slurries ʻaki ha ngaahi kavenga malohi ʻo e nano-ultrasonication ki he tekinolosia ʻoku fie maʻu ki he ngaahi naunau nano.
Hielscher ʻe lava ʻe he ultrasonicators lalahi ʻo fakahoko hoʻo slurry pe paste ʻi ha laine hokohoko Seinopolo ʻi he loloa taha ʻe lava ke fafangaʻi ʻo fakafou ʻi ha pamu.

Ultrasonic hono ngaohi ʻo Silica Nanofluids

Naʻe teuteuʻi ʻe Modragon et Al. (2012) silica nanofluids teuteuʻi ʻe fakamovetevete silica nanoparticles ʻi he vai ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e fekumi-Type ultrasonicator UP400S. Koeʻuhi ke lava ʻo maʻu ha silica nanofluids mo ha ngaahi meʻa fefeka pau (ʻa ia ko e viscosity, 20%), ʻoku kau ai ha ivi lahi mo ha fakaʻata fekumi ʻi ha miniti ʻe 5, tefitoʻi mitia (pH ngaahi tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻoku maʻolunga ange ʻi he 7) pea ʻikai tanaki atu ki ai ha masima. Naʻe tupu ʻa e ultrasonic fakamovetevete ʻi nanofluids ʻi ha viscosity maʻulalo. Naʻe teuteuʻi ʻe he ultrasonically nanofluids ʻulungaanga hange ha huhuʻa pea naʻe teuteuʻi kinautolu ʻaki ʻa e 20% ʻo e fakaheka fefeka ʻi ha kiʻi taimi nounou pe pea fakamalo ki he fakamovetevetea lelei kuo aʻusia ʻe sonication.
"ʻI he ngaahi founga kotoa ʻo e fakamovetevetea, kuo ʻosi fakapapauʻi ʻa e moa mo ultrasonic probes ko e tokotaha lelei taha ia." (Modragon et Al., 2012)
Naʻe aʻu mai ʻa Petzold et Al. (2009) ki he aofangatuku tatau ki deagglomeration ʻo Aerosil efu ʻo ʻiloʻi ko e ultrasonic fekumi ko e founga ia ʻoku ola lelei taha koeʻuhi ko e ivi ʻoku fakatefito ai hono fakaʻaongaʻi.

Ultrasonic nano-fakamovetevetea mo e ultrasonicator UP400ST

Kole 'a e fakamatala
Fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.


Ultrasonicators ki he Deagglomeration mo e fakamovetevetea ʻo Silica Nanoparticles

ʻI he taimi ʻoku fakaʻaongaʻi ai ʻa e nano-silica ʻi he ngaahi polokalama fakakomipiuta, fakatotolo pe saienisi ʻo e naunau, ʻoku fakakau leva ʻa e efu momoa silica ki ha konga huhuʻa. ʻOku fie maʻu ʻe nano-silica fakamovetevetea ha founga falalaʻanga mo lelei, ʻa ia ʻoku fakaʻaongaʻi ai ha ivi feʻunga ke deagglomerate ʻa e ngaahi momoʻi meʻa silica tautaha. ʻOku ʻiloa ʻa e Ultrasonicators ko ha dispersers malohi mo falalaʻanga, ko ia ʻoku fakaʻaongaʻi ia ke deagglomerate mo tufaki ha ngaahi naunau kehekehe hange ko e silica, nanotubes, graphene, makakoloa mo ha ngaahi naunau lahi kehe homogeneously ki ha konga huhuʻa.

Hielscher Ultrasonics ngaahi faʻufaʻu, ngaahi fale ngaohiʻanga mo tufaki ʻo e ngaue maʻolunga ultrasonic dispersers ki ha faʻahinga homogenization mo deagglomeration ngaahi polokalama. Ko e taimi ʻoku hoko mai ai ki hono fokotuʻu ʻo e nano-dispersions, ʻoku mahuʻinga leva hono mapuleʻi sonication mo ha faitoʻo falalaʻanga ultrasonic ʻo e nanoparticle fakamavaheʻi kae lava ke maʻu ha koloa ʻoku fakahoko maʻolunga.
Hielscher Ultrasonics ʻ processors ʻoatu ke ke mapuleʻi kakato ʻa e ngaahi fakangatangata mahuʻinga kotoa pe hange ko e input ʻo e ivi, ultrasonic malohi, amplitude, malohi, mafana mo e taimi tauhi. Te ke lava ai ʻo liliu ʻa e ngaahi fakangatangata ki optimized ngaahi tuʻunga, ʻa ia ʻoku iku ia ki he nano lelei ʻo hange ko nanosilica slurries.
Ki ha faʻahinga voliume/meʻa ʻe malava: ʻOku ʻomi ʻe he Hielscher ha ultrasonicators mo ha lekooti lahi ʻo e ngaahi naunau. ʻOku lava heni ke fokotuʻutuʻu ʻa e polokalama ultrasonic lelei taha ki hoʻo tohi kole mo e meʻa ʻe malava. Mei he fanga kiʻi foʻi millilitres iiki ʻoku ʻi ai ha ngaahi kalani ʻe lauiafe ʻi he houa, ʻoku ʻomi ʻe Hielscher ʻa e founga lelei ultrasonic ki hoʻo founga ngaue.
Robustness: ʻOku kaukaua mo falalaʻanga ʻetau ngaahi polokalama ultrasonic. ʻOku langa ʻa e Hielscher ultrasonicators kotoa pe ki he tafa 24/7/365 pea ʻoku fie maʻu ke siʻisiʻi hono tokangaʻi.
Tokotaha fakaʻaongaʻi-anga fakakaumeʻa: ʻOku hanga ʻe hono fakamaʻalaʻala mai ʻo e polokalama fakakomipiuta ʻo ʻetau ngaahi meʻangaue ultrasonic ʻo fakaʻata ʻa e fokotuʻutuʻu kimuʻa pea fakahaofi ʻo e sonication ki ha sonication faingofua mo falalaʻanga. ʻOku faingofua pe hono maʻu ʻo e menu ʻi ha coloured fakaʻilekitulonika. ʻOku fakaʻata koe ʻe he control browser ke ke ngaue mo siofi ʻi ha faʻahinga browser pe ʻi he ʻInitaneti. ʻOku hanga ʻe hono lekooti fakahangatonu ʻo e fakamatala ʻo fakahaofi ʻa e ngaahi fakangatangata ʻo ha sonication ʻoku lele ʻi ha kaati SD.
Maʻu ha ivi lelei moʻoni: ʻI hono fakafehoanaki atu ki he ngaahi tekinolosia ʻo e movetevete, Hielscher ultrasonicators lelei ange ia ʻi he maʻuʻanga ivi feʻunga mo e ngaahi ola maʻolunga ange ʻi he tufakiʻanga naunau.

Ultrasonication excels the ultra-turrax in energy efficiency and particle size reduction of silica nanoparticles significantly.

ʻOku fakahaaʻi ʻe he sati ʻa e faingamalie mahuʻinga ʻo ultrasonic fakamovetevete ʻo e silica mo e Hielscher UIP1000 ʻi hono fakafehoanaki atu ki ha ultra-turrax. ʻOku fie maʻu ʻe Ultrasonication ha ivi siʻisiʻi ange pea lavaʻi ʻa e lahi ange ʻo e ngaahi silica.

Ko e ha Hielscher Ultrasonics?

  • Ko e lavame'a ma'olunga
  • Tuʻunga ʻo e tekinolosia fakaʻaati
  • falala'anga & robustness
  • kulupu (batch) & he
  • ki ha faʻahinga tohi pe – mei he fanga kiʻi meʻa iiki ki he loli ʻe moʻui ʻi he houa
  • Scientifically fakamoʻoniʻi
  • polokalama fakakomipiuta poto
  • smart features (e.g., fakamatala protocolling)
  • CIP (maʻa-ʻi he-feituʻu)

'Oku 'omi 'e he e tepile 'i lalo ha faka'ilonga ia 'o e tu'unga 'o e ngaue ki he fakafuofua'i 'o e hotau ultrasonicators:

Kulupu (batch) 'o e tohi 'Oku tafe mai 'a e 'ea 'Oku fokotu'u atu 'a e ngaahi me'angaue
mL 'o e 1 ki he 500 10 ki he 200mL/miniti 'e UP100H
mL 'i he 10 ki he 2000 20 ki he 400mL/miniti 'e UP200Ht, UP400St
0.1 ki he 20L 0.2 ke 4L/miniti 'e UIP2000hdT
10 ki he 100L 2 ki he 10L/miniti 'e UIP4000hdT
n.a. 10 ki he 100L/miniti 'e UIP16000
n.a. lalahi fakataha'i 'o e UIP16000

Fetu'utaki mai kiate kimautolu! / Kole kiate kitautolu!

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kataki 'o ngaue 'aki e foomu 'i lalo ke kole ha toe fakamatala ki he ultrasonic processors, faka'aonga'i mo e totongi. Te mau fiefia ke alea'i e founga 'oku mo 'i ai mo ho'omou ngaahi fie ma'u ultrasonic he polokalama!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.


Ultrasonic high-shear homogenizers are used in lab, bench-top, pilot and industrial processing.

Hielscher Ultrasonics ʻa e ngaohiʻanga koloa maʻolunga ultrasonic homogenizers ki hono tuifio ʻo e ngaahi polokalama, fakamovetevetea, emulsification mo e toʻo hingoa ʻi he fale fakatotolo fakakemi, pailate mo e meʻafua ki he ngaahi meʻa fakapisinisi.

Ngaahi tohi/fakamo'oni fakafolofola
High performance ultrasonics! Hielscher's product range covers the full spectrum from the compact lab ultrasonicator over bench-top units to full-industrial ultrasonic systems.

Hielscher Ultrasonics e ngaohiʻanga koloa maʻolunga ultrasonic homogenizers mei he Loki fakasaienisi ki he lahi ʻo e lalahi.