Hielscher faka'ata tekinolosia

Poupou – Vakai'i hono fakalelei'i 'o e polokalama fakakomipiuta

Poupou – Vakai'i 'o e fakamatala fakamuimuitaha he polokalama fakakomipiuta

Ha kasitoma si'i,
'E fe'unga ki he polokalama komipiuta ta'etotongi-fakalelei'i ho'o device ultrasonic. Kapau ko ia, tau malohi fokotu'u ange ke nau faka'aonga'i 'a e faingamalie ko 'eni ke tauhi ho 'iuniti fakamuimuitaha pea 'ai ke faka'aonga'i 'o ha fa'ahinga fakalelei'i mo tanaki atu 'a e ngaahi fotunga. Kapau 'e Ultrasonics 'o e Hielscher pe distributor 'etau fetu'utaki atu koe, kataki 'o fakafonu he foomu 'i lalo ke vakai'i pe 'oku fe'unga ho'o device.
'Oku 'i ai 'a e ngaahi founga fakafaiako kehekehe, fakalelei'i fefe 'a e polokalama ko 'eni 'e lava ke fakahoko. Makatu'unga 'i ho'o fakamatala, te mau fetu'utaki atu kiate koe mo ha ngaahi fakahinohino fakaikiiki. Malo 'aupito!Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.

Lanu e ala faka'ali'ali ultrasonic me'angaue UP400St