Ngaahi me'angaue ultrasonic ki he huhu'a 'o e ngaue'anga

'Oku faka'aonga'i 'a e ngaahi me'a faka'ilekitulonika ultrasonic 'a e Hielscher ki ha ngaahi sipinga 'o e loki fakasaienisi, me'afua pailate ngaue'anga pe hono ngaohi 'o e me'afua kakato. 'Oku kau heni 'a e ngaahi device ultrasonic ki he ultrasonication 'o ha fa'ahinga Voliume huhu'a, mei ha ngaahi microliters 'i he cubicmeters ki he houa 'e laungeau.

'I he loki saienisi pea 'i he ngaue ki he ngaahi me'afua lalahi - Hielscher 'oku 'omi 'e he ngaahi device ultrasonic fe'unga.Na'e hoko mai 'a e fie ma'u ke fai ki he viviku mo ultrasonic cavitation 'i ha lalahi kehekehe lahi: sipinga tohituku 'i vials iiki, ha ngaahi sipinga 'o e 'u kapa vali, pA 'atomi kulupu pe hokohoko 'oku tafe mai ha ngaahi naunau. 'Oku 'omi 'e he Hielscher 'a e ngaahi device ultrasonic ki ha fa'ahinga Voliume huhu'a. Hange ko 'eni, ko e UP100H ko ha me'angaue ultrasonic to'oto'o ma'opo'opo ki ha mL hake ke 'e 500 tupu. Ko ha homogenizer he fale fakatotolo fakakemi malohi ki ha mL hake ke 2000 'a e UP400St. E UIP1000hdT ko ha 'iuniti ultrasonic malohi ki he tohi kole 'a e fakalakalaka mo hono ngaohi e fanga ki'i me'afua. Ki he ngaahi polokalama lalahi ange, na'e 'omi ai 'e he Hielscher 4kW, 10kW, mo e ngaahi me'angaue 16kW. 'Oku lisi 'i he tepile 'i lalo he fale fakatotolo fakakemi angamaheni mo e ngaahi me'angaue ultrasonic lalahi kotoa pe.

Ko e ngaahi me'angaue ultrasonic he fale fakatotolo fakakemi

VialTweeter 'i he UP200St 200W 26kHz ultrasonication 'o e vials iiki, hange ko e Eppendorf 1.5mL
UP50H 50W 30kHz to'oto'o pe standmounted loki fakasaienisi homogenizer
UP100H 100W 30kHz to'oto'o pe standmounted loki fakasaienisi homogenizer
UP200Ht 200W 26kHz to'oto'o pe standmounted loki fakasaienisi homogenizer
UP200St 200W 26kHz standmounted 'a e loki fakasaienisi homogenizer
UP400St 400W 24kHz standmounted 'a e loki fakasaienisi homogenizer
SonoStep 200W 26kHz pA 'a e loki fakasaienisi 'atomi hono fakataha'i, ultrasonication, pamu, stirrer mo e ipu
GDmini2 200W 26kHz fakatau'ataina'i e faka'uli'i e tafe to'oto'o

Kole 'a e fakamatala
Fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.


Fa'u 'a e ngaahi device Ultrasonic

UIP500hdT 0.5kW 20kHz Fa'u Processor Ultrasonic
UIP1000hdT 1.0kW 20kHz Fa'u Processor Ultrasonic
UIP1500hdT 1.5kW 20kHz Fa'u Processor Ultrasonic
UIP2000hdT 2.0kW 20kHz Fa'u Processor Ultrasonic
UIP4000hdT 4.0kW 20kHz Fa'u Processor Ultrasonic
UIP10000 10.0kW 18kHz Fa'u Processor Ultrasonic
UIP16000 16.0kW 18kHz Fa'u Processor Ultrasonic

Kole ki ha fakamatala lahi ange fekau'aki mo e ngaahi me'angaue ultra-sonic!

Kapau 'oku faingata'a hono kumi 'a e ngaahi me'angaue lelei taha ki ho'o ngaahi fie ma'u ke ke fai, pe te ke loto ke ma'u ha fakamatala lahi ange, kataki 'o faka'aonga'i 'a e foomu ko 'eni. Te tau fiefia ke tokoni kiate koe.
Kataki 'o fakahaa'i mai 'a e fakamatala, 'oku ke faka'amu ke ma'u, 'i lalo:


Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.