Ko hotau fatongia fakasosiale

'Oku tukupa malohi ke fatongia fakasosiale 'i he pisinisi mo e mo'ui fakatautaha 'a e Hielscher Ultrasonics mo e Hielscher ko e famili. Kiate kitautolu, 'oku 'uhinga 'a e lavame'a 'o ha pisinisi e fatongia fakasosiale (CSR) ki hono fakahoko 'o e pisinisi fehu'ia 'ene lelei pea mo e ongo'ingofua ki he ngaahi palopalema fakasosiale, fakafonua, faka'ekonomika, mo e 'atakai.
Ko e konga 'o e to'onga faka'efika ko 'eni 'i he pisinisi mo e mo'ui fakafo'ituitui, 'oku poupou'i 'e he Hielscher ha ngaahi kautaha tokoni 'ofa fakaetangata 'o e NGO 'i he'enau ngaue.
'Oku ma laukau ke poupou ki he ngaahi houalotu ko 'eni: