'I he funga functionalized mo e Nanoparticles

E PANADUR GmbH (www.panadur.de) 'oku 'omi 'e he coating 'oku lele lelei 'a e ngaahi polokalama 'i he Polyurea ki he funga 'o e ngaahi fa'ahinga kotoa pe, hange ko 'eni, 'oku 'i ai e “Coating 'i he Mould” 'e lava ke faka'aonga'i 'a e founga (IMC).

“Coatings 'i he Mould” 'e PANADUR 'e lava ke faingofua ke fakataha'i ia mo e lahi 'o e ngaahi founga 'o e foomu konga hono ngaohi e koloa, hange ko e huhu, hono kapusi, vivili pe koa. 'Oku fakafotunga 'a e to'u tangata fo'ou 'o e ngaahi polokalama 'o e coating 'e totonu 'a e PANADUR 'aki hono functionalization filifili. 'Oku a'usia 'a e ngaahi koloa pau 'i fakataumu'a e doping mo e nanoparticles. 'I he tekinolosia ko 'eni fakalukufua, 'oku fie ma'u dispersing 'a e founga ngaue (Taupotu ki 'olunga-lalo-founga), na'e faka'aonga'i 'e he PANADUR 'i he lotolotonga 'o ha ni'ihi kehe ha device ultrasonic 'o e kautaha Hielscher.

'Oku 'omi 'e he Panadur 'a e coating 'oku lele lelei 'a e ngaahi polokalama 'i he nanomaterials ki he ngaahi fa'ahinga kotoa pe 'o e funga.

'I hono ngaue 'aki 'o e processor ultrasonic 'a e Hielscher UIP1000 nanoparticles makatu'unga 'i he apatite, siliva, silica, mo e magnetite mo e carbonnanotubes 'Oku fakatupu. Lolotonga e founga ngaue ko 'eni 'o e 'olunga ki lalo hono mo e agglomerates 'oku fakamakenika tu'usi pea ha'i leva 'i he viviku. 'E lava ke ke fakatokanga'i 'a e lahi 'o e fie ma'u 'a e kihi'i konga 'i he ivi lahi 'oku faka'aonga'i. Hange ko e ko hono ola, 'o fakafou 'i he additives totonu, 'oku lele lelei 'i he funga mo e ngaahi koloa hange ko e antimicrobial, te nau fakafepaki'i e vaku, electrically conductive, UV- pea te nau fakafepaki'i e 'ea pe afi te nau fakafepaki'i e 'e lava ke ke 'ilo'i.

GmbH 'o e PANDUR
Ou Sülzegraben 17

D-38820 pehe, Siamane
Telefoni + 49 3941 6240-0,
Fax 'a e + 49 3941 6240-20
'imeili: info@panadur.de
Uepisaiti: http://www.panadur.de

Ke kole ha fakamatala lahi ange!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.