Hielscher faka'ata tekinolosia

Tefito Utrasonic: "ultrasonicator"

Ko Ultrasonicators ngaahi me'angaue ultrasonic e fekumi, 'a ia 'oku faka'aonga'i ki he founga ngaue manifold, kau ai 'a e homogenization, dispersing, viviku 'i he milling, emulsification, to'o hingoa, lysis, movetevete, mo e ngaahi me'a ki he kemikale.
'Oku makatu'unga 'a e tefito'i mo'oni 'o e ngaue ultrasonicator 'i he ngaahi cavitation. 'I he taimi 'oku lahi ai e ngaahi peau faka'ata 'oku nau o fakataha mo ha fanga ki'i matangi malohi 'oku pupula pe 'i ha ngaahi siakale 'oku 'ikai ke malohi. 'I he lolotonga e ngaahi siakale ultrasonic lalahi, 'oku fakatupu 'e he ngaahi peau 'o e fu'u valevale atu 'a e fuopotopoto, 'o hoko ai ha ngaahi siakale 'o e faingata'a. 'I he taimi 'oku a'u ai ha fo'i leta ki ha tu'unga he 'ikai lava ke nau toe fakato ha ivi lahi ange, 'oku nau implode fita'a lolotonga ha siakale 'oku malohi 'aupito. 'Oku nounou 'a e cavitation, ko e tupu pe holoa e fuopotopoto 'oku 'i ai e vekiume pe cavities. 'I he lolotonga 'o e implosion, 'oku fokotu'u ai ha konga 'o e ivi fihi makehe. 'I ha mala'e cavitation, ngaahi tu'unga fakatu'utamaki 'aupito – kau ai 'a e mafana 'o e 'ea mo hono teke differentials, turbulences, ngaahi malohi 'o e tumu'aki mo e ngaahi vakapuna huhu'a – 'e lava ke fua 'aki. 'Oku faka'aonga'i 'a e ngaahi malohi cavitational lahi ko 'eni ke fakakakato 'a e ngaahi polokalama manifold 'a ia 'oku fakamatala'i atu 'i 'olunga.
Ultrasonicators fakatupu cavitation ke nau faka'aonga'i lelei ia ki he huhu'a, slurries mo e kasa ke lava 'o fakasi'isi'i 'a e lahi 'o e 'utu, fio 'aki e lolo/vai, fakahoha'asi 'o e penisini pe ko e fakalelei'i 'o e ngaahi kemikale.
'Oku fakamatala'i 'e Sonication (ultrasonication) foki) 'a e founga hono faka'aonga'i faka'ata ivi ki ha huhu'a pe slurry. Hielscher Ultrasonics ngaahi palani, mo e fale fakakemi pea tufaki hono malohi ma'olunga, 'a e ngaahi ultrasonicators tu'o-si'isi'i mei he loki fakatotolo & sea 'i 'olunga ki he me'afua ma'olunga.
Lau ha fakamatala lahi ange kau ki ultrasonicators mo 'enau ngaahi kole!

'E lava ke faka'aonga'i e UIP1000hdT ki he beaker sonication pea pehe mo tafe to'oto'o pA 'atomi (lomi'i ke fakalahi!)'E lava ke faka'aonga'i e UIP1000hdT ki he beaker sonication pea pehe mo tafe to'oto'o pA 'atomi (lomi'i ke fakalahi!)

peesi 'e 12 ki he tefito ko 'eni 'oku fakahaa'i atu:

Ultrasonic dismembrators are used as reliable and efficient tools to prepare emulsions, dispersions and cell extracts (lysates).

Ultrasonic lelei taha Dismembrators

ʻoku faʻa fakaʻaongaʻi ʻa e ultrasonic dismembrators ʻi he fale fakakemi, ʻi ʻolunga mo e ngaahi ngaueʻanga ke teuteuʻi homogeneous colloidal suspensions hange ko e emulsions mo e dispersions ʻaki ʻa e foʻi tulutaa pe ko e siʻi hono lalahi ʻi he ngaahi meʻa submicron mo e nano. ʻikai ngata ai, ʻoku fakaʻaongaʻi ʻa e ultrasonic dismembrators ki he fakahohaʻasi ʻo e meʻa toʻotoʻo,…

https://www.hielscher.com/most-efficient-ultrasonic-dismembrators.htm
Ultrasonic milling 'o e Mg2Si.

Ultrasonic: fakaviviku, movetevete, Dispersing

'Oku faka'aonga'i 'a e ultrasonic integrators ke viviku, fakamovetevetea pe laiki ha ngaahi kongokonga tokosi'i pea powders ki ha ngaahi viviku. 'Oku hanga 'e he ngaue-ma'olunga ultrasonicators 'o fa'u ha ngaahi malohi 'o e tumu'aki, 'a ia 'oku ne maumau'i mo veuki aggregates, agglomerates mo e ngaahi momo'i Palaimeli ke microscopic pe nano lahi. Ko e kihi'i konga si'i pe 'o e ngaue…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-disintegration-wetting-dissolving-dispersing.htm
'Oku ultrasonic nano-emulsification e ola lelei 'o e emulsions, liposomes mo e misini ki he fe'unga mo e faito'o konatapu.

Pharmaceuticals leva me'a encapsulated 'i Li'a Nanoparticles mo Ultrasonics

'Oku lahi fau hono faka'aonga'i 'o e ngaahi faito'o konatapu Nano ke fakatau'ataina'i 'aki pharmaceutically me'a ko'eni malohi ki he ngaahi selo kuo fakataumu'a ki ai. 'Oku faka'aonga'i 'a e ngaahi me'a 'oku malohi ki he faito'o konatapu 'i he bioavailability ma'olunga, pea ke 'oua na'a ngaue 'aki 'a e misini ke ikuna'i 'aki e ma'unimaa. Ultrasonic nano-emulsification mo encapsulation…

https://www.hielscher.com/pharmaceuticals-encapsulated-in-lipid-nanoparticles-with-ultrasonics.htm
Ultrasonic processor UIP4000hdT, ko ha tokotaha {Kng. ultrasonic Seinopolo

Fakalelei'i Fischer-Tropsch Catalysts mo Sonication

Fakalelei'i Synthesis 'o e Fischer-Tropsch Catalysts mo faka'ata: 'Oku faka'aonga'i ki ha ngaahi taumu'a kehekehe 'a e anga hono ngaue 'aki 'o e fanga ki'i konga ki 'olunga. Ultrasonic 'oku tokoni 'a e synthesis ke fa'u ha liliu pe functionalized nano-ta'u, 'a ia 'oku 'i ai ha 'ekitiviti ma'olunga 'i catalytic. 'E lava ke faingofua hono faka'aonga'i mo catalysts fakasi'isi'i…

https://www.hielscher.com/improved-fischer-tropsch-catalysts-with-sonication.htm
Na'e fakamafola 'e UP400St holo hono fokotu'utu'u 'o e to'o hingoa 8L

Ultrasonic Kratom to'o e 'uli

'Oku ola lelei 'aupito 'a e Ultrasonication ke fakatupu ha ngaahi me'a alkaloid lahi mei he lau'i'akau kratom (Mitragyna speciosa). Sonication tukuange bioactive me'a ko'eni hange ko mitragynine mo e 7-hydroxymitragynine mei he ngaahi selo 'o e 'akau koe'uhi ke nau mama'o. 'Oku 'omai 'e ultrasonic to'o 'uli 'a e tu'unga 'oku ma'olunga ange 'i ha…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-kratom-extraction.htm

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kapau na'e 'ikai ke ke ma'u e me'a na'a ke kumi, kataki 'o fetu'utaki mai kiate kimautolu!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.