Hielscher faka'ata tekinolosia

Tefito Utrasonic: "Sonication-faka'aonga'i mo e ngaahi lelei"

Sonication (toe ui ko e ultrasonication) ko hono faka'aonga'i 'o e tu'o lahi 'o e ma'ulalo, na'e 'i ai ha malohi ma'olunga peau ki ha me'a huhu'a pe pastes 'a e fetu'utaki'anga. 'Oku fakatupu 'e he cavitation fai ai e fuofua fakalele ia 'aki ha sonication lahi 'a e ngaahi tu'unga ivi matolu hange ko e ma'olunga ko e malohi mo e mafana 'o e 'ea ko e differentials pea pehe ki he ngaahi malohi 'o e kosi e tumu'aki ma'olunga mo e turbulences. Maumau'i 'a e ngaahi momo'i me'a mo e droplets 'a e ngaahi malohi fakatupu ultrasonically, veteki 'a e ngaahi selo mo kamata 'a e me'a na'e fai 'e kemikale. Koe'uhi ko e ngaahi ola ko 'eni, 'oku ngaue 'aki ai 'a e sonication ki he homogenisation, viviku-milling & dispersing, emulsification, to'o e 'uli mo e sonochemistry. Laukonga lahi ange fekau'aki mo e ngaahi lelei 'o e manifold 'o e sonication mo e ako ki he founga 'e lava ke 'aonga ki ai ho'o founga mei hono faka'aonga'i 'o e malohi ha!

UIP2000hdT - ha ultrasonicator 2000W 'o e ma'olunga 'o e ngaue ki he ngaue 'o e milling 'a e ngaahi momo'i me'a 'o e tutu'u.UIP2000hdT - ha ultrasonicator 2000W 'o e ma'olunga 'o e ngaue ki he ngaue 'o e milling 'a e ngaahi momo'i me'a 'o e tutu'u.

peesi 'e 12 ki he tefito ko 'eni 'oku fakahaa'i atu:

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kapau na'e 'ikai ke ke ma'u e me'a na'a ke kumi, kataki 'o fetu'utaki mai kiate kimautolu!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.