Hielscher faka'ata tekinolosia

Tefito Utrasonic: "Ko e ngaahi lelei 'o e founga ultrasonic Intensification"

Intensification 'a e founga 'oku ne 'ai e ngaahi to'onga mo e hono ngaohi 'o e ngaahi naunau lelei ange. Ngaue ki he ultrasonic 'oku 'iloa ki he founga ngaue 'a e speed-up pea ke fakalelei'i e output (e.g. 'Oku ma'olunga ange 'a e tu'unga lelei, ma'olunga ange 'omi). Hielscher Ultrasonics manufactures ha me'angaue ultrasonic ma'olunga ange ki he homogenization, nofo movetevete & ngaahi to'onga viviku-milling, emulsification, to'o e 'uli, lysis mo e sonochemical. Ako lahi ange fekau'aki mo e founga 'e lava ai 'e ultrasonication 'e lava ke fu'u ho'o founga mo 'ai ia ke lelei ange!

UIP2000hdT - 2kW ultrasonicator ki he huhu'a 'o e ngaue'anga.UIP2000hdT - 2kW ultrasonicator ki he huhu'a 'o e ngaue'anga.

peesi 'e 12 ki he tefito ko 'eni 'oku fakahaa'i atu:

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kapau na'e 'ikai ke ke ma'u e me'a na'a ke kumi, kataki 'o fetu'utaki mai kiate kimautolu!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.