Hielscher faka'ata tekinolosia

Tefito Utrasonic: "Ultrasonic ngaue 'i he ngaue'anga ki he me'atokoni"

'Oku faka'aonga'i 'a e hono faka'aonga'i 'o ha malohi 'o e peau ki ha koloa me'akai huhu'a ke homogenise mo kinautolu potupotu, fakamovetevetea atu ke to'o 'a e aromatic mo e bioactive kalasiume (e.g. flavours, vaitamini, colorants fakanatula) mo e fakalakalaka 'a e tu'unga ta'e-ue'ia microbial. Ko ha faito'o 'ikai-thermal, 'ai e 'osi kamata ke 'aunga 'ea 'a e ngaahi me'a 'a e mafana 'o e 'ea-ongo'ingofua ai 'a e ultrasonication pea 'oku ai ha founga ngaue ki he vaivai. 'Oku 'omi 'e he Ultrasonics 'o e Hielscher ha ngaahi koloa lahi 'o e me'akai ultrasonic ma'olunga ngaue ki he polokalama, 'a ia 'e lava ke fakalele ia 'i he founga 'o e kulupu (batch) pe e he hokohoko 'o e ma'u 'a e fokotu'utu'u 'o faka'aonga'i ha ultrasonic 'i he 'e he tafe mai pA 'atomi.
Ako lahi ange fekau'aki mo e ngaue ki he me'akai ultrasonic malohi pea mo hono ngaahi lelei!

The Hielscher Ultrasonics SonoStation is an easy-to-use ultrasonic high-shear mixer setup for production scale. (Click to enlarge!)The Hielscher Ultrasonics SonoStation is an easy-to-use ultrasonic high-shear mixer setup for production scale. (Click to enlarge!)

peesi 'e 12 ki he tefito ko 'eni 'oku fakahaa'i atu:

Ultrasonic processor UIP2000hdT (2kW) 'i hono ue'i 'o e batch Seinopolo

Fakaleleiʻi ʻo e ʻInisekite kuo fakaleleiʻi mo ultrasonics

Ko e fanga ʻinisekite ko ha maʻuʻanga tokoni tuʻuloa mo faingofua ia ki he hono polotini mo e lipids. Koeʻuhi ke lava ʻo fakamavaheʻi ʻa e polotini mo e lipids mei he fanga ʻinisekite, ʻoku fakaʻaongaʻi leva ʻa e toʻo hingoa ultrasonic ko ha tekinolosia lelei mo falalaʻanga. Kuo ʻosi fakamoʻoniʻi ʻa e Ultrasonication ki hono toʻo ʻo e ʻuli maʻolunga…

https://www.hielscher.com/improved-insect-protein-production-with-ultrasonics.htm
Ultrasonic 'a e tangike ke 'ita 'i he ngaue'anga (batch)

Mixers-Tumuʻaki ki he Ngaohiʻanga Meʻakai pusiaki

ʻoku fie maʻu ʻe he ngaohiʻanga meʻakai ngaohi kai ha naunau maʻolunga ke ne teuteuʻi e mixtures ki ha ngaahi homogeneous kehekehe. ʻoku ʻomi ʻe ultrasonic mixers ha ngaahi malohi ultras e tumuʻaki ʻe lava ke nau ngaue lahi viscous slurries mo doughs. ʻikai ngata ai, ʻoku fakaʻaongaʻi ʻa e ultrasonic mixers ki hono ngaohi ʻo e tuʻunga lelei nano-emulsions mo…

https://www.hielscher.com/high-shear-mixers-for-pet-food-manufacturing.htm
Ultrasonic extractor UP400St (400 watts) with agitator for the extraction of larger batches

Founga Toʻo hingoa lelei taha ki he ngaahi meʻa ʻoku Botanical ke fai

ʻoku ke fekumi ki ha ngaahi fokotuʻu ke toʻo e ʻuli mo falalaʻanga ke ʻomai ha ngaahi meʻa ʻoku botanical maʻolunga? ʻe lava ke ke maʻu heni ha fakafehoanaki ʻo e ngaahi founga toʻo hingoa angamaheni ʻo kau ai ʻa ultrasonic toʻo hingoa, supercritical CO2 toʻo hingoa, ethanol toʻo e ʻuli, maceration ʻi he niʻihi kehe mo honau ngaahi faingamalie…

https://www.hielscher.com/most-efficient-botanical-extracts.htm

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kapau na'e 'ikai ke ke ma'u e me'a na'a ke kumi, kataki 'o fetu'utaki mai kiate kimautolu!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.