Tefito Utrasonic: "Ultrasonic hono ngaohi ʻo e ngaahi meʻa naʻe toʻo"

Ko e ngaahi me'a 'oku fai ki ai e fakamatala, 'a ia kuo tukuange mei ha naunau 'ota 'o fakafou 'i ha founga hono to'o e 'uli. Ko e ultrasonic to'o hingoa (sono) foki) ko ha founga lelei, vave, malu, pea mo anga fakakaume'a ke ne fakamatala bioactive me'a ko'eni mei he botanicals hange ko e fanga ki'i 'akau iki, tenga'i 'akau, fua'i'akau, vesitapolo, matala'i 'akau, ngaahi aka mo e kili. 'Oku fie ma'u ha Solvent ki hono to'o e 'uli. Ko e taha 'o e ngaahi me'a to'o 'uli ultrasonic, ko hono fili lahi ko ia 'o e solvents ke fili mei ai: ko e ngaue to'o hingoa ko e solvents (e.g. ethanol, methanol, heptane, hexane etc.), kae pehe foki ki he fanga ki'i vaivai, lanu mata solvents hange ko e vai, ha tokotaha lolololo vesitapolo, glycerine etc. 'Oku taau mo e to'o hingoa ultrasonic mei he ngaahi naunau kehekehe.
'Oku lava ke ma'u 'a e ngaahi naunau ke tinctures, 'a ia 'oku mo'oni pe efu. 'Oku fa'a faka'aonga'i e ngaahi me'akai 'oku 'ikai ko e koloa, pharma mo e nutraceutical he ngaue'anga, 'a ia 'oku faka'aonga'i ai 'a e ngaahi koloa 'oku 'ikai ke flavour additives pe bioactive me'a ko'eni 'aki ha ngaahi ola fakafaito'o pe hono.

peesi 'e 12 ki he tefito ko 'eni 'oku fakahaa'i atu:

UP400St for the dispersion of nanoparticles into nanofluids

Ultrasonic Synthesis ʻo Molecularly imprinted Polymers (MIPs)

Molecularly imprinted Polymers (MIPs) ʻoku artificially fokotuʻutuʻu meʻa puke ʻaki ha selectivity kuo ʻosi fokotuʻutuʻu mo specificity ki ha faʻunga totonu pe kemikale molecule. Te Ultrasonication lava ʻo fakaleleiʻi ʻa e ngaahi hala synthesis kehekehe ʻo molecularly tohitohiʻi polymers ʻai ke toe lelei mo falalaʻanga ange ʻa e polymerization.…

https://www.hielscher.com/ultrasonic-synthesis-of-molecularly-imprinted-polymers-mips.htm
Ultrasonic 'a e tangike ke 'ita 'i he ngaue'anga (batch)

Mixers-Tumuʻaki ki he Ngaohiʻanga Meʻakai pusiaki

ʻoku fie maʻu ʻe he ngaohiʻanga meʻakai ngaohi kai ha naunau maʻolunga ke ne teuteuʻi e mixtures ki ha ngaahi homogeneous kehekehe. ʻoku ʻomi ʻe ultrasonic mixers ha ngaahi malohi ultras e tumuʻaki ʻe lava ke nau ngaue lahi viscous slurries mo doughs. ʻikai ngata ai, ʻoku fakaʻaongaʻi ʻa e ultrasonic mixers ki hono ngaohi ʻo e tuʻunga lelei nano-emulsions mo…

https://www.hielscher.com/high-shear-mixers-for-pet-food-manufacturing.htm
Ultrasonic extractor UP400St (400 watts) with agitator for the extraction of larger batches

Founga Toʻo hingoa lelei taha ki he ngaahi meʻa ʻoku Botanical ke fai

ʻoku ke fekumi ki ha ngaahi fokotuʻu ke toʻo e ʻuli mo falalaʻanga ke ʻomai ha ngaahi meʻa ʻoku botanical maʻolunga? ʻe lava ke ke maʻu heni ha fakafehoanaki ʻo e ngaahi founga toʻo hingoa angamaheni ʻo kau ai ʻa ultrasonic toʻo hingoa, supercritical CO2 toʻo hingoa, ethanol toʻo e ʻuli, maceration ʻi he niʻihi kehe mo honau ngaahi faingamalie…

https://www.hielscher.com/most-efficient-botanical-extracts.htm
Na'e fakamafola 'e UP400St holo hono fokotu'utu'u 'o e to'o hingoa 8L

Kole 'a e fakamatala

Fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kapau na'e 'ikai ke ke ma'u e me'a na'a ke kumi, kataki 'o fetu'utaki mai kiate kimautolu!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.