Tefito Utrasonic: "To'oto'o ultrasonic faingata'a"

Ko ha founga pe e founga 'oku ngaue 'aki ke tukuange mo fakamavahe'i 'a e molecules mei ai 'a e ongomatu'a totonu 'i he loto 'o ha to'oto'o 'a e to'oto'o 'a e faingata'a. Ultrasonication ko ha founga lelei 'aupito ki he perforate mo maumau'i 'a e ngaahi holisi to'oto'o mo e membranes koe'uhi 'oku tukuange 'a e ngaahi naunau intracellular mo e biomolecules fakataumu'a ki he totongi hono mo'ua. Ko ha founga 'ikai-thermal, vaivai, ka 'oku lelei 'aupito, ultrasonic disruptors 'oku faka'aonga'i 'i he fale fakatotolo fakakemi mo e ngaahi kautaha ke lyse 'a e fanga ki'i selo pea mo fakatupu ha mekehe ma'olunga ange. 'Oku faka'aonga'i 'a e disruptors ultrasonic to'oto'o ke teuteu 'a e DNA mo e RNA ko ia mo ke to'o 'a e kalasiume bioactive hange ko vaitamini, polyphenols pe pigments fakanatula.
Laukonga lahi ange fekau'aki mo e ngaahi polokalama manifold 'o to'oto'o ultrasonic faingata'a mo to'o hingoa!

Hielscher's UP100H (100W) and UP400St (400W) for extraction of plant material.Hielscher's UP100H (100W) and UP400St (400W) for extraction of plant material.

peesi 'e 12 ki he tefito ko 'eni 'oku fakahaa'i atu:

UIP400MTP ultrasonicator for multi-well plate sample preparation using ultrasound

Microtiter peleti ko e sipinga ʻo e teuteu naʻe fai ʻe Ultrasonication

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e ʻu lauʻi peleti Microtiter, ʻu lauʻi peleti fakavahaʻa-taʻu, 96 pe ʻu lauʻi peleti ʻa ʻELISA ki he sipinga lahi ʻo hono tanumaki mo e ngaue ki he ngaahi sipinga totonu. ʻI he peleti microtiter ultrasonicator UIP400MTP, Hielscher ʻomi ai ha founga makehe ultrasonic ʻo e teunga mo e sipinga falalaʻanga…

https://www.hielscher.com/microtiter-plate-mass-sample-preparation-by-ultrasonication.htm
Ultrasonic dismembrators are used as reliable and efficient tools to prepare emulsions, dispersions and cell extracts (lysates).

Ultrasonic lelei taha Dismembrators

ʻoku faʻa fakaʻaongaʻi ʻa e ultrasonic dismembrators ʻi he fale fakakemi, ʻi ʻolunga mo e ngaahi ngaueʻanga ke teuteuʻi homogeneous colloidal suspensions hange ko e emulsions mo e dispersions ʻaki ʻa e foʻi tulutaa pe ko e siʻi hono lalahi ʻi he ngaahi meʻa submicron mo e nano. ʻikai ngata ai, ʻoku fakaʻaongaʻi ʻa e ultrasonic dismembrators ki he fakahohaʻasi ʻo e meʻa toʻotoʻo,…

https://www.hielscher.com/most-efficient-ultrasonic-dismembrators.htm

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kapau na'e 'ikai ke ke ma'u e me'a na'a ke kumi, kataki 'o fetu'utaki mai kiate kimautolu!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.