Hielscher faka'ata tekinolosia

Tefito Utrasonic: "Ultrasonic Cavitation mo 'ene ngaahi Applications"

'I he taimi 'oku o fakataha ai 'a e faka'ata ma'olunga ki he vai, 'oku hoko cavitation ia. 'Oku fakatupu 'e he cavitation ha ngaahi tu'unga fakatu'utamaki 'aupito, kau ai ha mofi mo ha teke malohi differentials, turbulences, ngaahi malohi 'o e tumu'aki mo e ngaahi vakapuna huhu'a. 'Oku faka'aonga'i e ngaahi malohi lahi ko 'eni 'o e ultrasonic cavitation ki ha ngaahi founga kehekehe hange ko e homogenization, emulsification, dispersing & milling viviku, to'o e 'uli, movete mo sonochemical ngaahi to'onga.
Lau ha fakamatala lahi ange kau ki ultrasonic cavitation mo 'ene ngaahi founga fakahoko!

Malohi 'o e Ultrasonic Cavitation 'i he Cascatrode 'o e HielscherMalohi 'o e Ultrasonic Cavitation 'i he Cascatrode 'o e Hielscher

peesi 'e 12 ki he tefito ko 'eni 'oku fakahaa'i atu:

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kapau na'e 'ikai ke ke ma'u e me'a na'a ke kumi, kataki 'o fetu'utaki mai kiate kimautolu!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.