Hielscher faka'ata tekinolosia

Tefito Utrasonic: "Antioxidants"

Ko e Antioxidants fakanatula pe occuring me'a ko'eni te ne fakatuai'i 'a e oxidation. 'Oku fakatupu 'e he oxidation tau'ataina ha radicals, 'a ia te ne ala maumau'i e ngaahi selo pea takiekina kovi ai e mo'ui.
Antioxidants ngaue ko ha fototehina scavengers. 'Oku 'uhinga 'eni te nau lava 'o ta'ofi pe fakatuai'i ai e ngaahi me'a 'oku fakatupu 'e he radicals tau'ataina, te'eki ke molecules 'oku tupu e sino 'o hange ha tali ki he 'atakai mo e ngaahi fakamafasia kehe.
Ko e tefito'i ma'u'anga 'o e antioxidants ko ha 'ulu'akau. 'Oku hulu 'a e fua'i'akau mo e vesitapolo 'i he antioxidants pea 'oku therfore faka'aonga'i ia ko ha me'a ke 'ota mei ai 'a e antioxidants. Fakato 'a e ngaahi phyto mo e ngaahi kemikale 'o hange ko vaitamini A, f pea E, ko e kopa,, mo e selenium, flavonoids, phenols, polyphenols pea mo phytoestrogens 'oku 'ilo'i 'a e malohi antioxidants.
'Oku faka'aonga'i 'a e to'o hingoa ultrasonic ke fakamavahe'i 'aki antioxidative phyto e ngaahi kemikale mei he botanicals ke lava 'o fa'u ha antioxidants, 'a ia 'oku faka'aonga'i 'i he me'akai fakaemo'ui lelei, pharmaceuticals, fakalahi pea ko ha me'afua additives ia. 'Oku hanga 'e he hoko ko ha founga 'oku 'ikai thermal, 'o ta'ofi 'a ultrasonic to'o 'uli 'aki 'a e ngaahi antioxidants pelepelengesi. 'Ikai ko ia pe, ka 'oku 'omi 'e he sonication 'a e antioxidant ma'olunga 'i ha founga 'oku vave. Lau ha fakamatala lahi ange kau ki hono to'o e antioxidants mo e ngaahi me'a bioactive kehe 'i lalo!

Ultrasonic 'omi 'e he to'o hingoa 'o e bioactive phytochemicals ha tukulolo 'oku ma'olunga ange pea mo ha to'o hingoa kakato 'i ha founga vaveUltrasonic 'omi 'e he to'o hingoa 'o e bioactive phytochemicals ha tukulolo 'oku ma'olunga ange pea mo ha to'o hingoa kakato 'i ha founga vave

peesi 'e 12 ki he tefito ko 'eni 'oku fakahaa'i atu:

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kapau na'e 'ikai ke ke ma'u e me'a na'a ke kumi, kataki 'o fetu'utaki mai kiate kimautolu!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.