Pectin maʻolunga ange mo ultrasonic toʻo ʻuli

Ultrasonic e ola ʻo e toʻo ʻuli ʻi he tuʻunga maʻolunga ʻo e pectins. ʻI hono fakaʻaongaʻi ʻo e sonication, ʻe lava ke faʻu lelei ʻa e pectins mahuʻinga mei he maumau ʻo e fuaʻiʻakau (e.g., ngaahi naunau mei he huhuʻa ʻo e huhuʻaʻi) mo e ngaahi naunau totonu kehe. ʻOku maʻolunga ange ʻa e toʻo ʻuli ultrasonic pectin ʻi he ngaahi founga toʻo hingoa kehe ʻaki hono ʻomi ha tuʻunga maʻolunga ange, ʻoange ha ʻulungaanga lelei ange pectin, mo ha founga toʻo vave.

Fakalalahi Pectin toʻo ʻuli ʻe Sonication

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e Pectin ko ha gelling, emulsifying mo tatau fakafofonga ʻi ha ngaahi naunau meʻakai lahi pea pehe ki ha konga ʻo e cosmetics mo e pharmaceuticals. ʻOku fakahoko ʻa e toʻo hingoa pectin angamaheni ʻo fakafou ʻi he toʻo ʻuli ʻo e vai vela, ʻa ia ʻoku piponu ai ʻa e naunau ʻota hange ko faʻahinga moli peels, Apple pomace mo e fuaʻi ʻakau kehe ʻi he 60 – 100 °C vai vela ʻi he pH (approx. pH 1.5 – 3.5) ʻi ha vahaʻa taimi loloa. ʻOku liliu heni ʻa e toʻo ʻuli ʻo e vai vela ko ha founga ngaue taimi mo e ivi lahi, ʻa ia ʻoku ʻikai faʻa lelei feʻunga ke tukuange ʻa e lahi ʻo e pectins ʻoku lava ke maʻu ʻi he naunau totonu.
Koeʻuhí ke lava ʻo ikunaʻi ʻa e taʻe-feʻunga ʻa e founga ngāue angamahení, ʻoku fakaʻaongaʻi leva ʻa e ultrasonic toʻo ʻulí ko ha founga mālohi ʻokú ne fakasiʻisiʻi ʻa e taimi toʻo hingoá pea maximises pectin tukulolo ʻi he taimi ʻoku fakafehoanaki ai ki he toʻo ʻuli angamaheni ʻo e vaí.

Ko e Lelei ʻo e Toʻo ʻUlí Ultrasonic Pectin

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e ultrasonic toʻo hingoa ʻi ha ngaahi feituʻu lahi ʻo e polokalama toʻo hingoa, hange ko e botanical mo e herbal ki he meʻakai, fakalahi, pharmaceuticals, mo e cosmetics. Ko ha sīpinga ʻiloa ʻo e toʻo hingoa ultrasonic ko hono toʻo e ʻulí mei he cannabidiol (FBD) mo ha ngaahi meʻa koʻeni kehe pē mei he fuʻu ʻakau cannabis.
Ko e ultrasonic toʻo ʻuli ko ha founga toʻo ʻuli ia, ʻa ia ʻoku ne taʻofi ʻa e bioactive meʻa koʻeni mei hono fakafuofuaʻi maʻulalo. ʻE lava ke mapuleʻi lelei ʻa e ngaahi fakangatangata ultrasonic kotoa pe, hange ko e amplitude, malohi, taimi, mafana mo e malohi. ʻOku lava heni ke maʻu ʻa e founga totonu mo mapuleʻi lelei pea ʻai ke faingofua hono toe fakahoko mo ta tuʻo taha hono maʻu e ngaahi ola ʻo e toʻo hingoa. Toʻo ʻa e tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e kau pule ultrasonication ki he founga falalaʻanga repeatability, ʻa ia ʻoku tokoni ke ʻai ke tuʻunga tatau ʻa e ngaahi founga mo e koloa.

Fakangatangata e founga ngaue ki ultrasonic Pectin toʻo ʻuli

 • Sonication malohi
 • Mafana 'o e 'ea
 • pH mahuʻinga
 • taimi
 • Lahi ʻo e naunau ʻota
The ultrasonicator UIP4000hdT is a powerful extractor for industrial pectin production.

Ko e misini toʻo ʻuli ultrasonic UIP4000hdT ko ha 4kNg. misini toʻo ʻuli malohi ia ki he ngaahi meʻa pectin lalahi.

Kole 'a e fakamatala
Fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.


ʻOku fakaʻata ʻe he loto vilitaki ʻo e founga ngaue ʻoku mahuʻinga ke lahi ange ʻa e founga toʻo ʻuli ultrasonic ki he tuʻunga lavameʻa maʻolunga taha mo maʻolunga ange.
Hange ko ʻeni, ko e konga siʻi ʻo e naunau (e.g., faʻahinga moli peels) ko ha meʻa mahuʻinga ia: ʻOku ʻuhinga ʻa e kiʻi konga siʻi ange ki ha feituʻu maʻolunga ange ki he ngaahi peau ultrasonic ke ngaue ki ai. ʻOku ʻi ai ha kiʻi ola siʻisiʻi ʻo e pectin ʻoku maʻolunga ange, ko ha tuʻunga maʻulalo ange ʻo e methylation mo e fika lahi ange ʻo e rhamnogalacturonan (RG).
Ko e pH mahuʻinga ko ia ʻo e meʻa ke ne toʻo e ʻulí (ʻa ia ko e vai + ʻēsiti) ko ha fakangatangata mahuʻinga ia ʻe taha. ʻI he taimi ʻoku maʻu ai ʻa e pectin ʻi he ngaahi tuʻunga ʻo e ʻesiti, ʻoku ʻi ai ha ngaahi feituʻu rhamnogalacturonan ne fakafehokotaki au lahi ʻo e polymer, ko ia ʻoku homogalacturonan (HG) "hangatonu" mo ha fanga kiʻi suka molecules ʻoku fakapipiki pe ʻi he seini lahi ʻo e telinga.
ʻOku hanga ʻe ultrasonic pectin toʻo ʻuli ʻo fakasiʻisiʻi ʻa e taimi toʻo hingoa pea tukutukuhifo ai e mafana ʻo e founga ʻoku fie maʻu, ʻa ia ʻoku ne fakasiʻisiʻi ʻa e faingamalie ke fai ha liliu ʻoku ʻikai fie maʻu pectin ʻe he ʻesiti. ʻOku malava heni ke fakaʻaongaʻi ʻa e ʻesiti ʻi he ngaahi tuʻunga fakangatangata kae lava ke liliu pectins tonu pe ki he ngaahi fie maʻu ki he koloa.

Ko e hā e meʻa ʻokú ne ʻai ke Sai e Toʻo ʻUli Ultrasonic Pectin?

ʻOku uesia fakahangatonu ʻe he ola ʻo ultrasonic toʻo ʻuli ʻa e pupula, perforation mo e breakage ʻo e ngaahi holisi toʻotoʻo. ʻOku hanga ʻe Ultrasonically ʻo fakaʻaiʻai ʻa e hydration ʻo pectinous naunau ʻi he loto siakale lamella ʻo iku ai ki he kiʻi pepa vegetal. ʻOku uesia fakahangatonu ʻe ultrasonic cavitation mo e ngaahi malohi ʻo e mamani ʻa e ngaahi holisi toʻotoʻo pea maumauʻi kinautolu. ʻOku tupu ʻa e ngaahi ngaahi meʻa kehe ko ʻeni ʻi he ola lelei ʻo ultrasonic toʻo ʻuli.

Ultrasonically-pectin (naʻe toe tokoni foki cavitation ke maʻu ha pectin, fakanounou. ACAE) ʻa ia naʻe maʻulalo ange molecular mamafa mo e tuʻunga ʻo e methoxylation naʻe koloaʻia ange ia ʻi rhamnogalacturonan-I (RG-I) ʻi he feituʻu naʻe toʻo ai e ʻea vela (CHE) pectin Naʻe maʻulalo ʻaupito ʻa e ivi ʻoku ne fakaʻaongaʻi ki ulgtrasonic pectin toʻo ʻuli ʻi he founga fakamafana angamaheni, ʻa ia ʻoku ne fakahaaʻi ʻa ʻene fakaʻaongaʻi ki he meʻafua ʻo e ngaahi meʻa fakapisinisi.
(FF. Wang et Al., 2017)
ʻOku toe hoko foki ʻa e Wang mo hono kaunga-ngaue (2017) ko e pine ultrasonically (UAE) ʻoku fakamoʻoniʻi ko ha founga maʻamaʻa mo anga fakakaumeʻa ange ia ʻi he lavameʻa maʻolunga ange pea siʻisiʻi ange ʻa e fakamole ʻi hono fakafehoanaki atu ki he toʻo ʻuli angamaheni (CHE).

ʻOku Founga Fēfē ʻa e Ngāue Ki Hono Toʻo ʻo e ʻUlí Ultrasonic Pectin?

ʻOku makatuʻunga ʻa e toʻo ʻuli fakaʻata ʻi he ngaahi nunuʻa sonomechanical ʻo e fakaʻata malohi. Ke poupouʻi mo fakalahi pectin toʻo ʻuli ʻo fakafou ʻi he ultrasonication, ʻoku o fakataha ʻa e ngaahi peau malohi fakaʻata ʻo fakafou ʻi ha ultrasonic fekumi (ʻoku toe ui foki ko ultrasonic Hoane pe sonotrode) ki he founga huhuʻa, hange ko e laulanu ʻoku ʻi he naunau pectin mo e solvent. ʻOku fou atu ʻa e ngaahi peau fakaʻata ʻi he huhuʻa pea fakatupu ha ngaahi siakale ʻoku maʻulalo/maʻolunga. ʻI he lolotonga ʻo e ngaahi siakale ʻoku maʻulalo, ʻoku faʻu leva ʻa e ngaahi fuopotopoto miniti (ʻa ia ʻoku ui ko e cavitation bubbles) ʻa ia ʻoku tupu ʻi ha ngaahi siakale lahi. ʻI he lolotonga ʻo e ngaahi siakale ko ia ʻo e tupu ʻa e leta, ʻoku hu leva ʻa e ngaahi kasa kuo veteki ʻi he huhuʻa ki he fuopotopoto, koeʻuhi ke liliu ʻa e fuopotopoto ʻo e vekiume ke tupu ʻo lahi ʻa e ngaahi fuopotopoto kasa. ʻI ha tuʻunga pau, ko e taimi ʻoku ʻikai lava ke maʻu ai ʻe he bubbles ha ivi lahi ange, ʻoku nau implode fitaʻa lolotonga ha siakale malohi. ʻOku characterised ʻa e implosion fuopotopoto ʻe ha ngaahi malohi cavitational lahi, kau ai ʻa e mafana ʻo e ʻea mo e malohi ʻo aʻu ki 4000K mo 1000atm; pea pehe ki he mafana ʻo e ʻea mo e malohi differentials. ʻOku hanga ʻe he ngaahi ultrasonically ko ʻeni kuo ʻosi fakapolokalamaʻi mo e ngaahi malohi ʻo e kili ʻo to ʻa e ngaahi selo ʻo tukuange ʻa e intracellular pectins ki he solovaʻanga ʻoku fakavaʻe ʻaki e vai. Koeʻuhi ʻoku fakatupu ʻe ultrasonic cavitation ha feʻaveʻaki lahi fau, ʻoku hoko leva ʻa e ngaahi ola sonication ʻi ha taimi nounou ʻaupito.

'Oku faka'aonga'i 'a e ultrasonic disruptors ki extractions mei phyto ngaahi ma'u'anga tokoni (e.g. 'akau, Limu, tu'ungafulufulua)

Ultrasonic 'o e to'o hingoa mei he ngaahi selo 'o e 'akau: 'Oku fakahaa'i 'e he microscopic konga transverse (TS) 'a e faka'enisinia 'o e ngaahi ngaue lolotonga ultrasonic 'o e to'o hingoa mei he ngaahi selo (fakalahi atu e x 2000) [ma'u'anga tokoni: Vilkhu et 'Alama 2011]

Fekauʻaki mo e Pectins

Ko Pectin ko ha ne fakafehokotaki au heteropolysaccharide ʻoku kau ai ha ngaahi konga galacturonan loloa mo ha ngaahi sugars kehe hange ko e rhamnose, arabinose, galactose, mo e xylose. Ke toe pau ange, ko e pectin ko ha konga ia ʻo e kaunga-polymer ʻoku kau ai ʻa e 1, 4-α-fehokotaki galacturonic e ʻesiti mo e 1, 2 rhamnose mo e ngaahi vaʻa ʻo e β-D-galactose, L-arabinose mo e ngaahi ʻiuniti suka kehe. Koeʻuhi ʻoku maʻu ʻi pectin ha ngaahi moieties suka mo e ngaahi tuʻunga kehekehe ʻo e methyl esterification, ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha mamafa molecular ia ʻo hange ko e polysaccharides kehe. Pectin, ʻa ia ʻoku fakamahinoʻi ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e meʻakai, ʻoku fakaʻuhingaʻi ia ko ha heteropolysaccharide ʻoku ʻi ai ha ngaahi ʻiuniti ʻe 65% galacturonic e ʻesiti. ʻI hono fakaʻaongaʻi ha ngaahi tuʻunga pau ke toʻo ʻaki e ʻulí, ʻe lava ke fakaleleiʻi lelei ai e pectins pea functionalized kae lava ke fakahoko ha ngaahi fie maʻu pau. ʻOku mahuʻingaʻia ʻa hono fokotuʻu ʻo e functionalized mo e fakaleleiʻi pectins ki ha ngaahi polokalama makehe, hange ko e methoxylated pectin (LMP) ki he pharmaceuticals.

The ultrasonicator UIP2000hdT is a 2kW extractor for industrial pectin production.

Ultrasonic batch toʻo ʻuli UIP2000hdT mo cascatrode Hoane

Kole 'a e fakamatala
Fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.


Pectins toʻo mei he fuaʻiʻakau

Ultrasonic extraction is highly efficient to produce high-quality pectins from citrus waste.Maumau ʻa e fuaʻiʻakau hange ko e peels, fuaʻiʻakau pulp toenga (Hili hono lomiʻi ʻo e fuaʻiʻakau), mo e ngaahi fuaʻiʻakau kehe ʻoku faʻa koloaʻia pectin ngaahi maʻuʻanga tokoni. Neongo ʻoku faʻa fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi koloa maumau fuaʻiʻakau ko e fafanga ʻo e fanga monumanu, pectin toʻo ʻuli ko hano fakaʻaongaʻi mahuʻinga ange ia ʻo e maumau fuaʻiʻakau.
Kuo ʻosi fakahoko lelei ʻa e ultrasonic pectin toʻo ʻuli ʻaki ʻa e faʻahinga moli peels (hange ko e moli, tangerines, grapefruit), meleni peels, Apple pomace, suka ki he piti pomace, mango peels, temata, pea pehe ki jackfruit, fuaʻi ʻakau, fiki ʻi he niʻihi kehe.

Ngaahi Meʻa ke Ako Mei Ai ʻa e Ultrasonic Pectin Toʻo ʻUlí

Koeʻuhí ko e ngaahi meʻa ne toʻo ʻaki e ʻulí ʻi hono toʻo e ʻulí mei he velá, kuo ʻosi fakatotoloʻi ai ʻe he fakatotoló mo e ngaahi kautahá ha ngaahi fakakaukau foʻou hangē ko e toʻo ʻulí. ʻI heʻene pehee, ʻoku lava ke maʻu ai ha fakamatala lahi ʻo e founga ngaue ki he ngaahi naunau kehekehe pea pehe ki he founga optimization ʻoku lava ke maʻu.

Ultrasonic toʻo ʻuli ʻo Pectin mei he Apple Pomace

Naʻe fakatotoloʻi ʻe Dranca mo Oroian (2019) ʻa e founga toʻo hingoa ultrasonically ʻo e pectin mei he Apple pomace ʻo fakaʻaongaʻi ha ngaahi tuʻunga kehekehe ultrasonic mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e puha-Behnken ki he tali. Naʻa nau ʻilo ʻoku hanga ʻe he fakaʻata amplitude ʻo takiekina malohi ʻa e tukulolo mo e tuʻunga ʻo e esterification ʻo e pectin kuo maʻu, ka naʻe ʻi ai ha ola lelei ʻo e toʻo hingoa pH ʻi he ngaahi tali kotoa ʻe tolu, hange ko e tukulolo, GalA kanotohi, mo e tuʻunga ʻo e esterification. Ko e ngaahi tuʻunga tokolahi lelei ki hono toʻo ʻo e ʻuli ko e 100% amplitude, pH ʻo e 1.8, fika (ratio) ʻo e 1:10 g/mL, mo e miniti ʻe 30 sonication. ʻI he ngaahi tukunga ko ʻeni, pectin tukulolo ko e 9.183% pea naʻe ʻi ai ha 98.127 g/100 g GalA kanotohi mo e 83.202% ʻo e esterification. Ke fokotuʻu ʻa e ngaahi ola ʻo ultrasonically maʻu pectin fekauʻaki mo e pectin fakakomesiale, pectin sipinga naʻe maʻu ʻe ultrasonic toʻo hingoa ʻi he ngaahi tuʻunga tokolahi lelei naʻe fakafehoanaki ia ki he faʻahinga moli fakakomesiale mo e Apple pectin sipinga ʻe FT-IR, DSC, rheological fakaikiiki, mo e SEM. Naʻe fakaʻilongaʻi ʻe he ongo ʻuluaki founga ha ngaahi particularities ʻo e sipinga pectin naʻe maʻu ʻe ultrasonic toʻo ʻuli hange ko e ngaahi meʻa mamafa ʻo e molecular, fokotuʻutuʻu ʻo e molecular, pea mo e tuʻunga maʻolunga ʻo e esterification naʻe tatau mo ia ʻo e foʻi ʻapele fakakomesiale ʻoku maʻu pectins. ʻOku fakahaaʻi ʻe hono ʻanalaiso ʻo e ngaahi ʻulungaanga morphological ʻo ultrasonically maʻu ha sipinga fakapapau ʻi he vahaʻa ʻo hono tufaki ʻo e fragment lalahi ʻo e sipinga ko ʻeni mo hono galA ʻi he tafaʻaki ʻe taha, pea ʻoku maʻu ʻe he vai ʻa e ivi ʻi he tafaʻaki ʻe taha. Naʻe maʻolunga ange ʻa e viscosity ʻo ultrasonically maʻu pectin founga fakaleleiʻi ʻi he ngaahi founga fakaleleiʻi naʻe fai ʻaki hono fakaʻaongaʻi ʻo e pectin fakakomesiale, ʻa ia mahalo koeʻuhi ko e tokanga lahi ʻa galacturonic ʻesiti. ʻI hono fakakaukauʻi foki ʻa e tuʻunga maʻolunga ʻo e esterification, ʻe lava ke fakamatalaʻi heni ʻa e ʻuhinga naʻe maʻolunga ange ai ʻa e viscosity ki he ultrasonically pectin. Naʻe pehe ʻe he kau fai savea ko e maʻa, fokotuʻutuʻu mo e rheological behaviour ʻo pectin naʻe maʻu ʻe ultrasonic toʻo ʻuli mei malus domestica ʻ Fălticeni ʻ ʻOku fakahaaʻi ʻe he ʻapele pomace ʻa hono fakaʻaongaʻi ʻo e filo soluble ko ʻeni. (FF. Dranca & Oroian 2019)

ʻOku maʻolunga ange ʻa e founga toʻo ʻuli ultrasonic pectin ʻe

 • 'Omi ma'olunga ange
 • vave ange e ngaue
 • ngaahi tuʻunga ʻo e ngaue vaivai
 • Fakaleleiʻi fakakatoa ʻo e lavameʻa
 • fanga ki'i tafa faingofua mo malu
 • ROI 'o e 'aukai

Misini toʻo ʻuli ultrasonic ki he polokalama Pectin

Ultrasonic extractor UIP4000hdT with flow-through setup for pectin extractionKo e ultrasonic toʻo ʻuli ko ha tekinolosia ngaue falalaʻanga ia, ʻa ia ʻoku ne fakafaingofuaʻi mo fakavaveʻi ange ʻa hono ngaohi ʻo e ngaahi naunau ʻota lelei pectins hange ko faʻahinga moli fuaʻiʻakau ʻaki e koloa mo e peels, Apple pomace mo ha niʻihi tokolahi kehe. ʻOku ʻufiʻufi ʻe Hielscher Ultrasonics lekooti ʻa e ngaahi meʻa kotoa mei he fale fakatotolo fakakemi ultrasonicators ki he ngaahi founga toʻo hingoa lalahi. ʻI heʻene pehee, te tau lava ai ʻi Hielscher ʻo ʻoatu ʻa e ultrasonicator feʻunga taha ki hoʻo founga ngaue envisaged. ʻE tokoniʻi koe ʻe heʻetau kau ngaue taimi loloa mei feasibility ngaahi sivi mo e founga ngaue optimisation ki hono fokotuʻu hoʻo polokalama ultrasonic ʻi he tuʻunga fakaʻosi.
ʻOku hanga ʻe he kiʻi paaki fute siʻisiʻi ʻo ʻetau ultrasonic extractors pea pehe ki heʻenau versatility ʻi he ngaahi fili ki hono fola, ʻo ʻai ke nau feʻunga mo ha fanga kiʻi fale ngaue siʻisiʻi pectin. ʻOku fokotuʻu ʻa ultrasonic processors ʻi he funga ʻo e mamani ʻi he meʻakai, pharma mo hono fakalahi atu ki he ngaahi fale.

Ultrasonics 'o e Hielscher – Me'angaue ke to'o 'aki e 'uli

Hielscher Ultrasonics e koloa lekooti ʻoku ne ʻufiʻufi ʻa e ngaahi ngaue maʻolunga ultrasonic extractors mei he siʻisiʻi ki he meʻafua lahi. ʻOku fakaʻata ʻe he ngaahi naunau kehe ki he fakatahaʻanga faingofua taha ʻo e ultrasonic device ʻoku feʻunga mo hoʻo founga toʻo ʻuli pectin. ʻOku makatuʻunga ʻa e tokolahi lelei ultrasonic fokotuʻutuʻu ʻi he tuʻunga envisaged, voliume, naunau totongi, kulupu (batch) pe laine ʻo e laine mo e fakahokohoko.

Kulupu (batch) mo e Tuhituhi

ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e Hielscher ultrasonicators ki he kulupu (batch) mo e hokohoko atu ʻo e ngaue. ʻOku feʻunga ʻa e kulupu (batch) ultrasonic ki hono siviʻi ʻo e founga ngaue, optimisation mo e siʻisiʻi ki he tuʻunga ʻo e ngaohiʻanga koloa. Ke maʻu ha ngaahi tohi pectin lahi, ʻe lava ke ʻaonga kiate ange ʻa e ngaue ki he laine ʻo e laine. ʻOku fie maʻu ke fokotuʻutuʻu lelei e founga fefiofi – ʻa ia ʻoku kau ʻi ha pamu, housi pe paipa mo e tangike, ka ʻoku lelei ʻaupito, vave pea fie maʻu ke siʻisiʻi ange ʻene ngaue. ʻOku maʻu ʻe Hielscher Ultrasonics ʻa e fokotuʻutuʻu toʻo hingoa lelei taha ki hoʻo tohi toʻo hingoa mo e ngaahi taumuʻa ngaue.

Ultrasonic extractors ki he meʻa kotoa pe ʻe malava

UIP4000hdT fehufaki to'oto'o ki he sonication 'i he ngaue 'a e me'afuaʻOku ʻufiʻufi ʻe Hielscher Ultrasonics ʻa e tuʻunga kakato ʻo ultrasonic processors mei he loki fakatotolo fakakemi ultrasonicators ʻi he ngaahi founga ʻa e sea ki ʻolunga mo e pailate ki he ngaahi ultrasonic processors mo e malava ko ia ke ngaue fonu fonu loli ʻenau he houa. ʻOku fakaʻata kitautolu ʻe he koloa kakato ke tau ʻoatu ʻa e meʻa toʻo ʻuli ultrasonic feʻunga taha ki hoʻo naunau pectin ʻoku ʻi ai e koloa, founga ngaue mo e ngaahi taketi.
ʻOku lelei ʻa e ngaahi polokalama ultrasonic benchtop ki feasibility ngaahi sivi mo e founga ngaue optimization. ʻOku hanga ʻe he meʻafua ʻo e telinga ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi fakangatangata kuo fokotuʻu ʻo ʻai ke faingofua ʻaupito hono fakatupulaki ʻo e ngaue mei he fanga kiʻi meʻa iiki ange ki he faiva fakakomesiale kakato. ʻE lava ke fai ʻa e Scaling ʻaki hano fola ha ʻiuniti malohi ange ultrasonic pe clustering ha ultrasonicators ʻoku faitatau mo ia. ʻI he UIP16000,000, ʻoku ʻomi ai ʻe Hielscher ʻa e misini toʻo ʻuli malohi taha ultrasonic fakaemamani lahi.

Ko hono mapuleʻi Amplitudes ki he ngaahi ola lelei

Ko e ultrasonicators Hielscher kotoa pe ʻoku mapuleʻingofua pea ʻoku ʻi ai ha fanga hoosi ngaue falalaʻanga. Ko e amplitude ko e taha ia ʻo e ngaahi fakangatangata mahuʻinga ʻoku ne takiekina ʻa e lavameʻa mo e ola lelei ʻo ultrasonic toʻo ʻuli ʻo e pectin mei he fuaʻiʻakau mo e piokalafi-maumau.
Hielscher's industrial processors of the hdT series can be comfortable and user-friendly operated via browser remote control.Hielscher ultrasonics kotoa pe’ processors fakaʻata ʻa e tuʻunga totonu ʻo e amplitude. Ko e Sonotrodes mo e meʻatui ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ngaahi naunau ia ʻoku ne fakaʻata ke liliu ʻa e amplitude ʻi ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻE lava ʻe he ultrasonic processors ʻa Hielscher ʻo fakahaofi ha amplitudes maʻolunga ʻaupito pea ʻave ʻa e malohi ultrasonic ʻoku fie maʻu ki hono fakaʻaongaʻi. Amplitudes ʻo aʻu ki 200μm ʻe faingofua pe ke lele hokohoko ʻi he tafa 24/7.
ʻOku ʻoatu ʻe he ngaahi feituʻu amplitude totonu mo hono vakaiʻi maʻu pe ʻo e ngaahi fakangatangata ʻo e founga ngaue ultrasonic ʻo fakafou ʻi he polokalama smart Software ʻa e malava ko ia ke ke tokangaʻi hoʻo naunau ʻota ʻaki e ngaahi tuʻunga lelei taha ultrasonic. Tokolahi lelei sonication ki he ola lelei taha hono toʻo e ʻuli!
ʻOku fakaʻata ʻe he robustness ʻo e meʻangaue ultrasonic ʻa Hielscher ʻa e ngaue ʻe 24/7 ʻi he fatongia mamafa pea mo e ngaahi ʻatakai ʻoku femoʻuekina. ʻOku hoko heni ʻa e meʻangaue ultrasonic ʻa Hielscher ko ha meʻangaue falalaʻanga ʻoku ne fulfils hoʻo ngaahi fie maʻu toʻo hingoa.

Faingofua, Siviʻi ke Fakatuʻutamaki

ʻE lava ke hoko ʻa e ngaahi founga ultrasonic ko ha telinga kaka kakato. ʻOku ʻuhinga ʻeni ko e ola kotoa pe kuo ke aʻusia ʻi hono fakaʻaongaʻi ha fale fakatotolo fakakemi pe ultrasonicator ʻi ʻolunga, ʻe lava ke kaka ia ki he Output tatau pe ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi fakangatangata tatau. ʻOku ngaohi ʻe he meʻa ni ultrasonication lelei ki hono siviʻi taʻetotongi feasibility, founga optimization pea toki fakahoko ki he ngaohiʻanga fakakomesiale. Fetuʻutaki mai ke mau ʻilo e founga ʻe lava ai ʻe sonication ʻo fakatupulaki hoʻo pectin toʻo e polokalama.

ʻulungaanga maʻolunga taha – Faʻu mo Manufactured ʻi Siamane

'I he hoko ko ha pisinisi 'a e famili mo e fakalele fakafamili, 'oku Hielscher fakalelei ai 'a e ngaahi tu'unga mo'ui ma'olunga taha ki hono ultrasonic processors. Na'e fa'ufa'u 'a e ngaahi ultrasonicators kotoa, manufactured mo sivi'i kakato 'i he'etau FakasosialeFakataha kau ngaue 'i Teltow ofi ki Pealini 'i Siamane. 'Oku hoko 'a e Robustness mo e ala falala'anga 'o e me'angaue ultrasonic 'a Hielscher ko ha hoosi ngaue 'i he polokalama. 24/7 ko e ngaue kakato 'i he kavenga pea 'i he ngaahi 'atakai faingata'a, ko e 'ulungaanga fakanatula ia 'o e mixers 'oku fakahoko 'e he Hielscher.

'Oku 'omi 'e he e tepile 'i lalo ha faka'ilonga ia 'o e tu'unga 'o e ngaue ki he fakafuofua'i 'o e hotau ultrasonicators:

Kulupu (batch) 'o e tohi 'Oku tafe mai 'a e 'ea 'Oku fokotu'u atu 'a e ngaahi me'angaue
mL 'o e 1 ki he 500 10 ki he 200mL/miniti 'e UP100H
0.1 ki he 20L 0.2 ke 4L/miniti 'e UIP2000hdT
10 ki he 100L 2 ki he 10L/miniti 'e UIP4000hdT
n.a. 10 ki he 100L/miniti 'e UIP16000
n.a. lalahi fakataha'i 'o e UIP16000

Fetu'utaki mai kiate kimautolu! / Kole kiate kitautolu!

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kataki 'o ngaue 'aki e foomu 'i lalo ke kole ha toe fakamatala ki he ultrasonic processors, faka'aonga'i mo e totongi. Te mau fiefia ke alea'i e founga 'oku mo 'i ai mo ho'omou ngaahi fie ma'u ultrasonic he polokalama!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.


Ultrasonic high-shear homogenizers are used in lab, bench-top, pilot and industrial processing.

Hielscher Ultrasonics ʻa e ngaohiʻanga koloa maʻolunga ultrasonic homogenizers ki hono tuifio ʻo e ngaahi polokalama, fakamovetevetea, emulsification mo e toʻo hingoa ʻi he fale fakatotolo fakakemi, pailate mo e meʻafua ki he ngaahi meʻa fakapisinisi.

Ngaahi tohi/fakamo'oni fakafolofola