Hielscher faka'ata tekinolosia

Ko e ha e ngaahi kautaha 'o e me'akai

'Oku 'oatu 'e he ngaue'anga 'o e me'akai ko ia mo e ngaahi kautaha fakafaito'o 'a e manifold 'o e ngaahi faingamalie ke faka'aonga'i 'a e ultrasonics.

'Oku faka'aonga'i 'a e Hielscher ultrasonic processors 'i he me'akai ngaohi ki he:

'I he faka'aonga'i 'o e ngaahi naunau makehe, ai 'a e fenapasi ko e.g. 'a e titanium mo e ukamea 'o e stainless 'o e kalasi ha taha kehe, 'oku fakapapau'i e fe'ilongaki 'a e founga mo e founga.

A'u ki ho'o ngaahi fehu'i 'oku tali!

Kapau 'oku ke sai'ia 'i hono faka'aonga'i 'o e ha 'i he ngaue ki he me'akai pe paa, kataki 'o faka'aonga'i 'a e foomu ko 'eni ke fetu'utaki mai kiate kimautolu.

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.