Hielscher faka'ata tekinolosia

Ngaue ma'u'anga mo'ui 'i he Ultrasonics 'o e Hielscher

'Oku tau fiefia 'oku ke fie kau ia ki he'etau kulupu!
Ki he honopoupou'i 'o 'etau timi 'oku tau ma'u pe 'i he fekumi ki he kaunga ngaue 'a e ngaue mo e taukei pea mo e kau akoako.
'Oku makatu'unga 'a e 'etau lavame'a mahu'inga 'i he fakalakalaka mo e ngaohi 'o e ma'olunga ultrasonic fio ai e kakai me'angaue ki he fakatotolo mo e fa'a ngaue. Tau foaki ha ngaahi ngaue'anga 'o onoponi 'ata'ataa mo ha 'atakai lelei 'o e ngaue 'i ha ngaahi timi lelei. Tau foaki ko ha kautaha 'ikai fakahaha holo, 'a e lava ke feliliuaki, fetu'utaki lelei mo ha fakatu'unga lafalafa ko ia mo e malava ke hokohoko atu e fakalakalaka fakapalofesinale 'i ha konga si'i mohu founga.
'I he peesi ko 'eni, 'e lava ke ke ma'u ai 'a e hotau ava lolotonga 'o e ngaue. 'Oku tau 'amanaki atu ke ma'u ho'o ngaahi fakamatala fakapepa 'o e tohi kole!
Hielscher Ultrasonics manufactures malohi ma'olunga ha polokalama.

Fakafofonga 'o e ngaahi fakatau

'I he tupu 'a e maketi, 'oku tau fekumi ai ki ha faifakatau a'usia 'oku poupou'i ke fakatupulaki 'a e ngaahi 'ekitiviti fefakatau'aki fakavaha'apule'anga ki he 'etau ngaahi device ultrasonic.
'Oku kau 'i he ngaue 'oku malie mo diversified:

   • tokoni ki he kasitomaa tau'ataina: feongoongoi mei he fehangahangai 'a e 'uluaki ki hono faka'osi 'o e ngaue ki he
   • teuteu 'a e ngaahi kupu'i lea
   • ngaue ki he 'o e 'ota
   • kau 'i he fefakatau'aki fakahaa'i

Ko ia ai, 'oku totonu ke ke posses e me'a ko 'eni 'e malava:

   • me'a ke a'usia 'i he fakatau atu 'o e B2B
   • hiki atu a e me'a ke a'usia
   • Lea faka-Pilitania: pisinisi poto'i
   • ngaahi poto lelei

'Oku tu'u 'a e feitu'u 'o e ngaue 'i he Teltow ofi ki Pealini.

Kataki 'o 'omi kiate kimautolu ho'o tohi kole kakato (kau ai e CV, ngaahi fakamo'oni, ngaahi tohi fakamo'oni, mo e ngaahi fakamo'oni fakafolofola) ko ha faile PDF 'e taha ki he Work@hielscher.com pe 'i he meili ki he Hielscher Ultrasonics GmbH, c/o Kathrin Hielscher, Oderstr. 53, 14513 Teltow, Siamane!


'Oku tu'uaki kotoa 'oku fakatu'asila 'a e ngaahi tu'unga ki he kau kanititeiti 'o e fefine mo e tangata.


Ko e kakato fakanaunau'i 'a e loki fakasaienisi e founga ultrasonic 'a e Hielscher ki he ngaue 'a e ivi takiekina lahi 'o e fakatotolo.