Hielscher faka'ata tekinolosia

Ngaahi ola 'o e kumi ki he: hemp ("hemp")

Ko e Ultrasonication ko ha founga kuo 'osi fakamo'oni'i ke tukuange 'a e kau ngaue me'a ko'eni hange ko e cannabinoids (hange ko e FBD, FBG, etc.) mo terpenes mei hemp. Ultrasonic 'e fakahoko 'e he faito'o hemp ha (meimei) to'o hingoa kakato 'o e phytochemicals 'oku fakataumu'a ki ai 'i he ngaue vave. Ko e ngaahi lelei lahi ange 'o ultrasonic to'o 'uli ko hono fili 'o e solvents (e.g. vai, ethanol, vai: ethanol tuifio, glycerine, vesitapolo lolololo mo e ala me'a pehee), 'a ia 'e lava ke faka'aonga'i, 'a e tafa ki he malu mo e faingofua, kae pehe ki he'ene ngaahi fakamole ma'ulalo mo ma'ama'a. 'Oku 'ai 'e he me'a ni ultrasonic to'o 'a e founga to'o 'uli 'oku fie ma'u kae lava ke ma'u ha hemp 'oku ma'olunga ange hange ko e FBT lolololo. Hielscher Ultrasonics ngaahi naunau ngaue ki he me'a fakato'u ultrasonic Semipuu ki he me'afua si'isi'i mo e lalahi. Fetu'utaki mai he 'aho ni! Te mau 'oatu 'a e tokolahi lelei ultrasonic polokalama ki ho'o ngaahi fie ma'u to'o 'uli.

Na'e fakamafola 'e UP400St holo hono fokotu'utu'u 'o e to'o hingoa 8LNa'e fakamafola 'e UP400St holo hono fokotu'utu'u 'o e to'o hingoa 8L

Found 14 hits. 12 are being shown:

Kole ki ha fakamatala lahi ange

Kapau na'e 'ikai ke ke ma'u e me'a na'a ke kumi, kataki 'o fetu'utaki mai kiate kimautolu!

Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.