UP200H / UP200S – Ko e malohi ultrasonic ki he fale fakatotolo fakakemi

He fale fakatotolo fakakemi ultrasonic me'angaue UP200H (200W, 24kHz) mo e UP200S (200W, 24kHz) 'oku 'aonga ki he ngaahi polokalama ultrasonic lahi kotoa pe 'i he me'afua iiki mo Lotoloto. Fakakau 'a e ngaahi polokalama fakakomipiuta: Homogenization, movetevete, emulsification, to'oto'o faingata'a, degassing pe sonochemistry.

Kuo fakangata 'a e 'a e hono ngaohi 'o e ngaahi sipinga 'o e ultrasonicators 200W mo 'oku fetongi 'e he kau fa'ifa'itaki'anga faka'ilekitulonika UP200Ht mo e UP200St. Kataki 'o vakai ki he peesi 'o e UP200Ht mo e UP200St ki he fakamatala fakamuimuitaha.
Ko e mo'oni, 'oku kei feau 'a e sonotrodes, naunau mo e ngaahi tokoni ma'a e sipinga lelei kotoa pe!

To'oto'o pe Fakapipiki e tu'u homogenizer? Kapau ko ho'o tali ki he fehu'i ko 'eni “'Oku fie ma'u ke na fakatou!”, ko e me'angaue 'a e fili 'a e UP200H (to'ohema 'o e fakatata 'i lalo). Kapau 'oku ke fie ma'u ha kaka hake e tu'u homogenizer pe pe meimei 'osi koe ngaahi 'ahi'ahi 'i he malu'i 'o e ongo puha, e UP200S (ko e fakatata totonu 'oku 'i lalo) ko e me'angaue lelei ange.

'A e Hielscher 200W ultrasonic homogenizer UP200H (lomi'i ke fakalahi!)

UP200H mo e sonotrode S7

UP200H – To'oto'o pe fakapipiki e tu'u

E processor ultrasonic UP200H (200 watts24 kHz) ko e malohi taha To'oto'o me'angaue, ka ko ia 'e lava ke fakapipiki ke tu'u, foki. Na'e fakapale'i mo 'iloa 'a e palani lahi 'o e fakalakalaka “Pale tokotaha fakavaha'a-pule'anga” 'aki e kapau (kautaha Forum palani Hanova). Talu mei he taimi ko ia ko e flagship 'o e ngaahi me'angaue he fale fakatotolo fakakemi ma'opo'opo hotau e device ko 'eni.

'Oku fakataumu'a 'a e Hielscher 200W ultrasonicator UP200S ke faka'aonga'i 'e he kaka hake e tu'u. (Lomi'i ke fakalahi!)

UP200S mo e sonotrode S14

UP200S – Fakapipiki e tu'u

E processor ultrasonic UP200S (200 watts24 kHz) 'oku faikehekehe mei he UP200H pe 'i he anga 'o hono fotunga mo e 'e lava ke faka'aonga'i 'i he tu'u pe 'i he malu'i 'o e ongo puha, pe. Ko e 'uluaki fili ki ho'o fale fakatotolo fakakemi, 'i he taimi 'oku fie ma'u ai 'a e 'ikai ha tafa to'oto'o. 'Oku mei faitatau pe ia ki he UP200H 'a e ngaue pea mo e ngaahi fakangatangata.

'Oku taau ke faka'aonga'i to'oto'o mo e kaka hake e tu'u 'a e homogenizer ultrasonic UP200H.

UP200H mo e sonotrode S14

Kole 'a e fakamatala
Fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.


Ki he UP200H mo e UP200S 'oku sonotrode kehekehe (ultrasonic Hoane, fanga ki'i tokoni, louhi'i nima). (Lomi'i ke fakalahi!)

UP200H mo e sonotrode S7

(Lomi'i ke vakai lahi ange!) 'Oku muimui mai he foomu ngaue. UP200H mo e UP200S - ko e homogenizers ultrasonic 'e ua 'o e 200 watts takitaha. Lomi'i ke fakalahi!
Ngaahi me'angaue ultrasonic fakatou'osi – e UP200H mo e UP200S – 'Oku 'aonga 'aupito 'i he Homogenizing, Dispersing, Emulsifying, To'o e 'u mo e Degassing pe 'i he fakamovetevete 'o e fanga ki'i selo . 'E lava ke ke faka'aonga'i kinautolu ke ke lava ai, fakalelei'i pe vave hake e kemikale to'onga (sonochemistry), foki.
Ko e angamaheni, 'oku faka'aonga'i ai e UP200H mo e UP200S ki he sonication 'o e sipinga 'o e ngaahi tohi mei he 0mL 'o e.1 ki he 2000. Tau foaki 'a sonotrodes mei he 1 ki he 40mm 'e lava ke ke faka'aonga'i ha taha 'o e ngaahi me'angaue. E sonotrode 40mm tufaki e ha lele 'i he funga 'o ha me'a 'oku fu'u lahi pea ko e me'a ko ia fe'unga ke poupou'i 'a e Degassing pe ko e fakama'a 'a e ngaahi founga ngaue. 'Oku ngaue 'a e sonotrodes iiki ange 'i he amplitudes ma'olunga ange pea mo ha malohi ma'olunga ange, hange ko e ma'a e faingata'a ange 'a e ngaahi polokalama. 'Oku toe faka'aonga'i foki e UP200H mo e UP200S ki he faiva 'o e iiki lahi, lahi taha pe 'i he tafe hokohoko 'o e ma'u mo hono faka'aonga'i 'o e fanga ki'i selo 'o e tafe mo e sonotrodes fe'unga. 'I hono fakataha'i mo e 'Oku tafe mai ha to'oto'o D14K 'e lava ke ke sonicate 'a e naunau 'i he 'Oku tafe mai ha hokohoko 'o e ma'u, e.g. 'i he 20 ki he 200mL he miniti. 'I he me'a ni, 'e lava ke ke fokotu'u ai 'a e founga ngaue 'a e sonication ta'etuku 'i he me'afua si'isi'i taha. Ongo me'angaue 'e lava ke ke fakalele ha houa 'e 24 he 'aho (m 24/7 t), ke faka'ata ki he ngaue ki he 'o ha L hake ke 180 he 'aho ('o fakatatau mo e kole).
(Lomi'i ke vakai lahi ange!) Ko hono Beaker 'o e sonication ki he ultrasonication 'ikai fakahangatonu 'o e samles 'i he tiupi ki he sivi.
Hange ko e fale fakatotolo fakakemi ngaahi me'angaue kehe, hange ko e UP50H pea 'oku 'i ai e UP100H, e UP200H mo e UP200S 'e lava ke faka'aonga'i e sonication 'ikai fakahangatonu 'o e sipinga, foki. 'I he me'a ni ko e fakauku 'a e sonotrode ki ha sonication beaker, hange ko e BB1-16 (ko e fakatata totonu), tufaki e oscillations 'i he fakafonu e vai, 'oku hasino 'i ha fo'i kouni 'i he titanium pea fakahu leva ki he tiupi sivi 'aki 'a e sipinga 'o.
'Oku 'ata ki he UP200H mo e UP200S ha ngaahi faka'auliliki 'o e naunau. 'Oku kau heni 'oku tafe mai ha fanga ki'i selo, tu'u, malu'i 'o e ongo puha, uasi mo e fengaue'aki 'a e PC. He PC-Interface fakafaingofua'i 'a e hiki 'o e ngaahi faingata'a ki he ngaahi taumu'a 'a e ngaahi fakamatala fakapepa pe optimization.

Kole ke fai ha fokotu'u ki he me'a ni!

Ke ma'u atu ha fokotu'u, kataki 'o fakahu ho'o fakamatala fakaikiiki ki he founga fetu'utaki ki he foomu 'i lalo. 'Oku tomu'a fili ha-configuration me'angaue angamaheni. Ongo'i tau'ataina ke toe fakalelei'i 'a e fili ko ia kimu'a pea toki lomi'i 'i he ke kole 'a e e fokotu'u.
Kataki 'o fakahaa'i mai 'a e fakamatala, 'oku ke faka'amu ke ma'u, 'i lalo: • UP200H ha me'angaue ki he fale fakatotolo fakakemi ultrasonic ki he tafa to'oto'o mo e/pe fakapipiki e tu'u

  ki he tafa to'oto'o pe tu'u faka'aonga'i, 200 watts, tu'o lahi ultrasonic 24kHz, momoa 'a e tu'o lahi fakahangatonu fakatonutonu polokalama, amplitude adjustable mei he 20 ki he 100%, sepo adjustable mei he 0 ki he 100%, lele malu'i, mo e fengaue'aki 'a e pin-9 DSUB, 'i he fai 'o ha me'a 'oku to'oto'o holo, ke ngaue 'aki mo tu'u ST1-16 pe malu'i 'o e ongo puha SB3-16, mo e ngaahi me'angaue hanga leva, IP40 'a e kalasi, ko e Me'aifi Hoane titanium mo fefine filo M8x1
  fua (LxWxH): 275x200x160mm, mamafa: kilo 'e 2.1 • UP200S ha me'angaue ki he fale fakatotolo fakakemi ultrasonic ki he tafa 'oku fakapipiki 'e he tu'u

  'i he kaka hake e tu'u tafa, 200 watts, tu'o lahi ultrasonic 24kHz, momoa 'a e tu'o lahi fakahangatonu fakatonutonu polokalama, amplitude adjustable mei he 20 ki he 100%, sepo adjustable mei he 0 ki he 100%, lele malu'i, mo e fengaue'aki 'a e pin-9 DSUB, 'i he fai 'o ha me'a 'oku to'oto'o holo, ke ngaue 'aki mo tu'u ST1-16 pe malu'i 'o e ongo puha SB1-16, mo e ngaahi me'angaue hanga leva, IP40 'a e kalasi, ko e Me'aifi Hoane 'o e titanium mo e fua 'o e fefine filo M8x1 (LxWxH): 290x210x100mm, mamafa: kilo 'e 2.3 • fai 'o e titanium, tokoni funga 1mm, approx. loloa 100mm, tangata filo M8x1, ki ha ngaahi sipinga mei he 0.1 'o e ml ha ml hake ke 5 • fai 'o e titanium, tokoni funga 2mm, approx. loloa 100mm, tangata filo M8x1, ki ha ngaahi sipinga mei he 2ml ha ml hake ke 50 • fai 'o e titanium, tokoni funga 3mm, approx. loloa 100mm, tangata filo M8x1, ki ha ngaahi sipinga mei he 5ml ha ml hake ke 200 • fai 'o e titanium, tokoni funga 7mm, approx. loloa 100mm, tangata filo M8x1, ki ha ngaahi sipinga mei he 20ml ha ml hake ke 500 • fai 'o e titanium, tokoni funga 14mm, approx. loloa 100mm, tangata filo M8x1, ki ha ngaahi sipinga mei he 50ml ki he 1000 ml • fai 'o e titanium, tokoni funga 14mm, approx. loloa 100mm, tangata filo M8x1, mo e me'a fakama'u ki ha ngaahi polokalama kuo tapuni • fai 'o e titanium, tokoni funga 14mm, approx loloa 200mm, filo ʻo e tangata M8x1, mo e sila ki he ngaahi system kuo tapuni • fai 'o e titanium, funga 40mm, approx. loloa 100mm, tangata filo M8x1, ki ha ngaahi sipinga mei he 100ml ki he 1000 ml • Tu'u ki he loki fakasaienisi sipinga 'o sonication

  funga 16mm, ngaohi 'o e ukamea 'i he stainless, Fakamatolu loloa 300mm, maokupu 150mm, ma'olunga 600mm • Clamp ki he fale fakatotolo fakakemi sipinga 'o sonication

  clamp hono ma'u diam. 0 ki he 63mm, ngaohi 'o e 'alaminiume, ke faka'aonga'i 'i he tu'u 'a e 'oku tu'u 'o hake ki 16.5 mm, hange ko e ST1-16 • LabLift, hange ko e ma'a e sonication lahi 'o e me'a huhu'a 'i he sio'ata beakers 'i he fale fakatotolo fakakemi.

  'i he tu'u faingofua pe 'o ha ngaahi sipinga 'i he malumalu 'o e probes ultrasonic ke mapule'i fakauku loloto, stainless ukamea, topuva'e kiate 100x100mm, adjustable ma'olunga: 50 ki he 125mm • Uasi ke predefine 'a e sipinga 'o ha taimi sonication

  mei he 00:00 ki he 99:59 (min:sec) • fai 'a e stainless 'a e ukamea, mo e fakamokomoko'i, sitokeni mata-hoko, ki he maha, autoclavable, ki he tafa mo e sonotrode S14D, approx. 'a e voliume 15ml, mo e tu'u-adapter ki he tu'u 16 ST1 (funga 16mm) • sio'ata fehufaki to'oto'o pA 'a e 'atomi ki he ultrasonication

  ngaohi 'o e ipu sio'ata, mo fakamokomoko'i, sitokeni mata-hoko, ki he maha, autoclavable, ki he tafa mo e sonotrode S14D (pe sonotrode S14L2D 'i he fakataha'i mo flask adapter NSA2), Voliume approx. 75ml, mo clamp ki hono fola 'i he tu'u, e.g. tu'u 16 ST1 (funga 16 mm) • Flask Adapter NSA2

  ki he tu'unga flask-kia, adjustable fakalavalava, fe'unga ki he sonotrode S14L2D 'i he fakataha'i mo tafe to'oto'o GD14K • Malu'i 'o e ongo puha SB1-16

  mo e adjustable fakalavalava tepile mo e funga 16mm tu'u pA, ke faka'aonga'i 'i he ngaahi device UP200S pe UP400S • mo e adjustable fakalavalava tepile mo e funga 16mm tu'u pA, 'o ngaue fakataha mo e me'angaue UP200H • Sonication Beaker BB1-16

  beaker ki he sonication 'ikai fakahangatonu 'o e ngaahi founga, mo e tu'u-adapter ki he tu'u 16 ST1 (funga 16mm) • Mita 'e malohi

  fulufulu'isipi, ki he faka'ali'ali 'o e malohi lolotonga, cumulated 'a e ivi mo e taimi 'a e tafa 'o e cumulated, 115V ~ 1 P, 50-60Hz • Mita 'e malohi

  fulufulu'isipi, ki he faka'ali'ali 'o e malohi lolotonga, cumulated 'a e ivi mo e taimi 'a e tafa 'o e cumulated, 230V ~ 1 P, 50-60Hz


Kataki 'o fakatokanga'i ange 'etau Tu'utu'uni totonu fakatautaha.Tohituku ultrasonic homogenizer UP200S

UP200S mo e ultrasonic tokoni S40 'i he tu'u

UP200S 'i he transport me'a. (Lomi'i ke fakalahi!)

Na'e ha'u 'a e device ultrasonic UP200S 'i ha me'a 'e 'ave holo.