Hielscher ultralydteknologi

Ultralyd Akselererer Suzuki Coupling Reaction

Suzuki Cross-Coupling (også kjent som Suzuki-Miyaura Coupling) er en organisk reaksjon med sikte på å syntetisere bifenylderivater, vinylaromater (f.eks. Styrener), polyolefiner, samt alkylbromider. Reaksjonsbasismaterialene er en aryl- eller vinylboronsyre med et aryl- eller vinylhalogenid katalysert av et palladium (0) kompleks, som også kan være i form av en nanomaterialebasert katalysator.
For Suzuki Coupling-reaksjonen har det vist seg at ultralyd har til hensikt å akselerere hele reaksjonen. Denne artikkelen gir en oversikt over resultatene av ulike studier vedrørende ultralydsforbedring av Suzuki Coupling-reaksjonen.

Studien av Zhang et al. (2008) viste at ultralyd tilrettelegger den heterogene reaksjonen av Suzuki-kobling av fenylboronsyre med arylhalogenider i nærvær av TBAB ved hjelp av lett oppnådde ligandfrie syklopalladerte ferrocenyliminer i rent vann. For kobling av arylklorider er det oppnådd oppnådd moderat til godt utbytte. I sammenligning med konvensjonell oppvarming ble den ultralyd-assisterte koplingsreaksjonen akselerert drastisk. Videre har denne reaksjonsforbedrende fremgangsmåten den store fordel ved å anvende et ikke-toksisk, ikke-brennbart løsningsmiddel som letter og sikrer fremstillingen.
Rajagopal et al. undersøker i deres arbeid at de palladiumkatalyserte Suzuki-krysskoblingsreaksjonene av halobenzener, inkludert klorbenzener med fenylboronsyre, er oppnådd ved omgivelsestemperatur (30 ° C) i fravær av en fosfinligand ved anvendelse av den ioniske flytende 1,3-di–butylimidazoliumtetrafluorborat [bbim] [BF4] med metanol som samløsningsmiddel under ultralydbestråling. [Rajagopal et al. 2002, s. 616]

Mange kjemiske ruter som Suzuki-koblingsreaksjonen kan tjene på ultralydbehandling.

Equ.1: Ultralyd-assistert Suzuki-kobling [Rajagopal et al. 2002, s. 616]

Hielscher Ultrasonics UIP1500hd er en kraftig ultralyd homogenisator som brukes til batch og inline sonication.

Hielscher s UIP1500hd med flytcelle - en 1,5kW kraftig ultralydsprosessor for kjemiske prosesser i gjennomstrømmingsmodus

Sonogashira kryss-koblingsreaksjon

Ultralyd har også funnet å fremme Sonogashira koblingsreaksjonen veldig effektivt. Sonogashira-krysskoblingen er også palladiumkatalysert og brukes til organisk syntese av karbon-karbon (CC) -bindinger under milde forhold, som ved romtemperatur, i vandig medium og ved bruk av en mild base. Det er mye brukt i farmasøytisk og kjemisk industri for å syntetisere komplekse molekyler.
En praktisk ligand-, kobber- og aminfri palladiumkatalysert en-pottsyntese av benzo [B] furaner / nitrobenzo [B] furaner via Sonogashira kobling-5-endo-grave-syklisering ved bruk av ultralydbehandling ved omgivelsestemperatur. Reaksjonen har blitt påvirket veldig positivt av sonokemiske effekter. [Kfr Palimkar et al. 2008]

Kontakt oss / be om mer informasjon

Snakk med oss ​​om dine krav til behandling. Vi vil anbefale de mest egnede oppsett- og behandlingsparametrene for prosjektet ditt.

Vær oppmerksom på at Personvernregler.


Litteratur / Referanser

  • Oxley, JD; Prozorov, T .; Suslick, KS (2003): Sonochemistry and Sonoluminescence of Room-Temperature Ionic Liquids. I: Journal of American Chemical Society 125/2003. pp. 11138-11139.
  • Palimkar, SS; Mer, VS; Srinivasan, KV (2008): Ultralyd fremmet kobber-, ligand- og aminfri syntese av benzo [b] furaner / nitrobenzo [b] furaner via Sonogashira kobling-5-endo-digl-syklisering. I: Ultrasonikk sonokemi 15/2008. pp. 853-862.
  • Rajagopal, R .; Jarikote, DV; Srinivasan, KV (2002): Ultralyd fremmet Suzuki kryss-koblingsreaksjoner i ionisk væske ved omgivelsesforhold. I: Kjemisk kommunikasjon 6/2002. pp. 616-617.
  • Zhang, J .; Yang, F ,; Ren, G .; Mak, Th. CW; Sang, M .; Wu, Y. (2008): Ultrasonisk bestråling akselerert syklopalladert ferrocenyliminer katalysert Suzuki-reaksjon i rent vann. I: Ultrasonikk sonokemi 15/2008. pp. 115-118.