Hielscher ultralydteknologi

bioman – Ultralyd for biomasse fordøyelse

  • Energi produsert av biogass er en av de viktigste fornybare ressursene, og er betinget av tilførsel av underlag og avfallsmaterialer som er kompatible med ansvarlig bruk av dyrkbare land og trygg mat og fôrproduksjon.
  • BIOMAN er et EU-finansiert prosjekt for undersøkelse av flere fysiske og enzymatiske forbehandlingstrategier og teknologi for biogassplanter.
  • Power ultralyd er en velprøvd metode for å forbedre fordøyelsen av biomasse og derved øke biogassutbyttet betydelig.
Sonication er en påvist forbehandling for å forbedre fordøyelsen av biomasse

Biogassproduksjon med reinjeksjonsløkke

bioman

Biologiske avfallsmaterialer som gjødsel og landbruks rester tilbyr en overflod ressurs for produksjon, i Europa og over hele verden. Men som disse underlag inneholder en høy mengde fibre (5-80% av tørt materiale innhold) med en lav metan potensial, de økonomiske fordelene for driften av en biogass anlegget er ofte for lavt til å være økonomisk lønnsomt på grunn av lav biogass yield per tonn. For å forbedre biogass-utbyttet, har pretreatments (f.eks. mekaniske, termiske, kjemiske og biologiske) vist å være gunstige (Angelidaki & Ahring, 2000; Uellendahl et al., 2007). I Bioman-prosjektet undersøkes et behandlingsbegrep for Re-Injection Loop med målet om å øke biogassutbyttet per tonn avfall biomasse, med en forutsetning at fordelene ved behandlingen overstiger driftskostnadene for å sikre økonomisk bærekraft.
BIOMAN skal for en rekke små og mellomstore bedrifter utvikle fysiske og enzymatiske forbehandlingstrategier og teknologi for biogassplanter. Dette vil gjøre det mulig for konsortiemedlemmene i SMB å få komplette løsninger på markedet og gjøre det mulig for landbrukssektoren å drive biogassanlegg direkte på storfe og halm.

Reinjection Loop

"Re-Injection Loop" er for å produsere biogas fra tilbakevendende lav-energisubstrater med høyt innhold av lignocellulose ved å kombinere en rekke mekaniske og enzymatiske behandlinger, se Figur 1. Downsizing, ultralyd og enzymatisk behandling er teknologier som skal brukes i Re-Injection Loop og blir brukt på fordypede og avvannede biomasser før resirkulering til biogasreaktoren, og hovedfokus er den generelle økonomiske bærekraften (Uellendahl et al., 2013).

Bekreftelse

BIOMAN finansieres av EUs syvende rammeprogram forvaltet av Rea – Forskningsforvaltningsorganet: (FP7 / 2007-2013) under tilskuddsavtale nr FP7-SME-2012, 315664, “bioman”.

Kontakt oss! / Spør oss!

Bitte beachten sie Unsere Datenschutzerklärung.


Kontakt oss / be om mer informasjon

Snakk med oss ​​om dine krav til behandling. Vi vil anbefale de mest egnede oppsett- og behandlingsparametrene for prosjektet ditt.

Vær oppmerksom på at Personvernregler.Litteratur / Referanser

  • Uellendahl, H., Njoku, SI, Kragelund, C., Ottosen, L., Ruiz, B. (2013). Øker økonomien til gjødselsbaserte biogasplanter. Foredrag av det internasjonale anerobe fordøyelsessymbolet ved BiogasWorld 2013, 23.-25. April, Berlin.
  • Angelidaki, I. og Ahring, BK (2000): Metoder for å øke biogaspotensialet fra det gjenværende organiske stoffet som finnes i gjødsel. Vannfag & Teknologi, 41 (3): 189-194.
  • Uellendahl, H., Mladenovska, Z. og Ahring, BK (2007): Våtoksidering av rågjødsel og gjødselfibre: Substratskarakteristikker som påvirker forbehandlingseffektiviteten for å øke biogassutbyttet av gjødsel. Forhandlinger 11. Verdenskongres om Anaerob Digestion, 23.-27. September 2007, Brisbane, Australia.

Fakta Verdt å vite

Biogas består av en blanding av forskjellige gasser som produseres ved nedbrytning av organisk materiale i fravær av oksygen. Hovedkomponentene i biogas er metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Biogas kan produseres fra råvarer som jordbruksavfall, gjødsel, kommunalt avfall, anleggsmateriale, kloakk, grønt avfall eller matavfall. Det er en fornybar energikilde og utfører i mange tilfeller et svært lite karbonavtrykk.
Siden metan, hydrogen og karbonmonoksid (CO) kan forbrennes eller oksyderes med oksygen, brukes biogass som fornybar energikilde. Denne energien brukes hovedsakelig som drivstoff og til oppvarming, eller den blir omformet via gassmotor til strøm og varme.