Hielscher ultragarso technologijos

Mūsų socialinė atsakomybė

"Hielscher Ultrasonics" ir "Hielscher" šeima yra tvirtai įsitraukę į socialinę atsakomybę verslo ir asmeniniame gyvenime. Mūsų nuomone, įmonių socialinė atsakomybė (CSR) reiškia verslo etiškumą ir jautrumą socialiniams, kultūriniams, ekonominiams ir aplinkosaugos klausimams.
Pagal šį etišką elgesį verslo ir privatiniame gyvenime Hielscher savo darbe remia humanitarinių NVO organizacijas.
Mes didžiuojamės, kad palaikome šias organizacijas: