Hielscher Ultrasound Technology

Ang ating responsibilidad panlipunan

Hielscher Ultrasonics at Hielscher pamilya ay lubos na nakatuon sa panlipunang responsibilidad sa negosyo at personal na buhay. Sa atin, kahulugan ng mga korporasyon panlipunan pananagutan (CSR) pagsasagawa ng negosyo marangal at sa pagiging sensitibo sa mga isyu ng lipunan, kultura, ekonomiya, at pangkapaligiran.
Bilang bahagi ng ito etikal na asal sa negosyo at mga pribadong buhay, Hielscher ay sumusuporta ng mga organisasyon sa pagkakawanggawa na NGO sa kanilang gawain.
Tayo ay mapagmataas upang suportahan ang mga sumusunod na organisasyon: