Tecnologia d'ultrasons Hielscher

Tema utrasonic: "Extracció amb dissolvent ultrasònicament intensificada"

Ultrasons intensifica l'extracció convencional de dissolvent i fa que el procés significativament més eficient. Extracció d'ultrasons treballa amb diversos tipus de dissolvents com ara aigua, etanol, metanol, isopropanol, olis vegetals, glicerina per nomenar només uns pocs. Cavitació generada per ultrasons millora la transferència de massa i interromp les cèl lules de manera que el material intracel·lular i les substàncies bioactives dirigides s'alliberen en el dissolvent. Com un mètode d'extracció no tèrmic, sonicació evita la degradació tèrmica dels ingredients termo-labil. D'aquesta manera, extracció ultrasònica augmenta el rendiment, millora la qualitat d'extracte i accelera el procés.
Llegiu més sobre les aplicacions d'extracció d'ultrasons múltiple, incloent estudis de cas i protocols d'extracció d'ultrasons!

Configuració d'extracció de 8L UP400St agitadaConfiguració d'extracció de 8L UP400St agitada

12 pàgines sobre aquest tema es mostren:

Sol·licitar més informació

Si no trobes el que busques, contacta amb nosaltres!

Tingueu en compte que Política de privacitat.